Văn Kiện - Dự Thảo Văn Kiện - Dự Thảo

Triển khai Kế hoạch số 215-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí Thư

Tài liệu gồm:

1. Công văn số 1631-CV/ĐUK ngày 23 tháng 3 năm 2023

2. Kế hoạch số 215-KH/TU ngày 09 tháng 3 năm 2023


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 3938402