Văn Kiện - Dự Thảo Văn Kiện - Dự Thảo

Triển khai Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 13/02/2023 và tuyên truyền tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023

Triển khai Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 13/02/2023 và tuyên truyền tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023. Nội dung chi tiết:

1. Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 13/02/2023.

2. Tài liệu và thể lệ Cuộc thi chính luận.

(Nguồn: ĐU NHNN CN tỉnh)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 3363844