Văn Kiện - Dự Thảo Văn Kiện - Dự Thảo

Triển khai Kế hoạch của Đảng ủy khối

- Triển khai Công văn số 1721-CV/ĐUK ngày 04/5/2023 của Đảng ủy Khối về tuyên truyền kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980-19/5/2023) (Đính kèm Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023)).

- Triển khai Kế hoạch số 127-KH/ĐUK ngày 28/4/2023 của Ban Thường vụ Đảng bộ Khối thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr/TU, ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về "phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

- Triển khai Kế hoạch số 128-KH/ĐUK ngày 28/4/2023 của Ban Thường vụ Đảng bộ Khối thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU, ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về "tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045".

- Triển khai Kế hoạch số 129-KH/ĐUK ngày 28/4/2023 của Ban Thường vụ Đảng bộ Khối thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU, ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về "tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới".

- Triển khai Kế hoạch số 130-KH/ĐUK ngày 28/4/2023 của Ban Thường vụ Đảng bộ Khối thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU, ngày 12/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về "quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Nội dung chi tiết: TẠI ĐÂY

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 3363610