Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục điều chỉnh Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm đối với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài Hoạt động Vàng - Ngoại hối
2 Thủ tục tặng thưởng “Tập thể lao động xuất sắc” đối với các tổ chức tài chính vi mô Hoạt động Vàng - Ngoại hối
3 Thủ tục khen thưởng cho các tập thể, cá nhân ngoài ngành ngân hàng có nhiều thành tích đóng góp trực tiếp, thiết thực cho hoạt động của ngành ngân hàng trên địa bàn Hoạt động Vàng - Ngoại hối
4 Thủ tục khen thưởng đột xuất đối với các tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động Vàng - Ngoại hối
5 Thủ tục khen thưởng chuyên đề đối với các tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động Vàng - Ngoại hối
6 Thủ tục đăng ký danh hiệu thi đua đối với các tổ chức tài chính vi mô Hoạt động Vàng - Ngoại hối
7 Thủ tục gia hạn thời hạn thanh lý tài sản quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
8 Thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
9 Thủ tục sáp nhập, hợp nhất quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
10 Thủ tục đề nghị chấp thuận tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
11 Thủ tục chấp thuận nguyên tắc tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
12 Thủ tục thay đổi tên của Công ty cho thuê tài chính cổ phần Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
13 Thủ tục đăng ký Giao dịch ngoại hối liên quan đầu tư ra nước ngoài ( Dầu khí) Hoạt động Vàng - Ngoại hối
14 Thủ tục đăng ký thay đổi Giao dịch ngoại hối liên quan đầu tư ra nước ngoài (Dầu khí) Hoạt động Vàng - Ngoại hối
15 Thủ tục chấp thuận thay đổi địa chi nhánh chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
16 Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
17 Thủ tục chấp thuận thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm đặt trụ sở) Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
18 Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của ngân hàng hợp tác xã Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
19 Thủ tục chấp thuận khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
20 Thủ tục khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
Hiển thị 1 - 20 of 120 kết quả.
của 6

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 2426870