Lãnh đạo đương nhiệm Lãnh đạo đương nhiệm

Họ và tên

Chức danh

Thông tin liên hệ

SĐT

Email

NHNN CN tỉnh

Bà Rịa - Vũng Tàu

 

02543.856.814

bariavungtau@sbv.gov.vn

Ô.Nguyễn Lợi

Giám đốc

0918.018.067

02543.511.119

loi.nguyen@sbv.gov.vn

B.Lâm Thị Hồng Ngọc

Phó Giám đốc

0982.992.359

02543.510.077

ngoc.lamhong@sbv.gov.vn

Ô.Trần Thiên Trí

Phó Giám đốc

0983.714.652

02543.859.531

tri.tranthien@sbv.gov.vn

Ô.Nguyễn Hiển Đức

TP. Kế Toán – Thanh Toán

0903758192

duc.nguyenhien@sbv.gov.vn

B.Phan Thị Diệu Hương

TP. Tổng Hợp, Nhân sự & KSNB

0962.944.684

02543.835.969

huong.phandieu@sbv.gov.vn

Chung Thị Hồng

Chánh Thanh Tra NHNN CN

0949.775.981

02543.856.813

hong.chungthi@sbv.gov.vn

Phan Huy Đỉnh

TP. Tiền Tệ - Kho Quỹ, Hành Chính

0913661572

dinh.phanhuy@sbv.gov.vn

Phòng Kế toán – Thanh toán

02543.859.072

 

Phòng Thanh tra, Giám sát

02543.856.712

bri.ttgs@sbv.gov.vn

Phòng Tổng hợp, Nhân sự & KSNB

02543.852.027

tonghopvt@sbv.gov.vn

Phòng Tiền tệ, Kho quỹ & Hành chính

02543.856.814

 

 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 3938005