Công đoàn cơ sở Công đoàn cơ sở

CHÀO MỪNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28-6 VÀ THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH NĂM 2023

Ngày 04/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/QĐ/2001/QĐ-TTg chọn ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam. Đây là ngày tôn vinh truyền thống gia đình, ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, hướng về gia đình, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ, các cặp vợ chồng thấu hiểu giá trị mái ấm và cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Ngày 08/3/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 363/QĐ-TTg chọn tháng 6 hàng năm là Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu, như: yêu quê hương, yêu đất nước, yêu đồng bào, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù, sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế -  xã hội của đất nước.

Gia đình là tổ ấm của mỗi người, là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Gia đình có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người, là nơi bảo tồn, lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, quý báu của dân tộc, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải lấy gia đình làm gốc, phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Người khẳng định: "Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình". Theo Người: "Một gia đình mới, một gia đình tốt là một gia đình mà trong đó các thành viên trong gia đình phải biết yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ những khó khăn trong công việc cùng nhau, nam nữ bình đẳng. Phải đề cao và tôn trọng người phụ nữ".

Để gia đình trở thành bến đỗ bình yên hạnh phúc, là nơi duy trì được bản sắc văn hoá truyền thống của mỗi gia đình và của xã hội, đồng thời tiếp thu được cái hay, cái mới, vậy nên các thành viên trong gia đình phải biết tôn trọng, nâng niu các giá trị chuẩn mực của gia đình truyền thống Việt Nam, phải dành thời gian quan tâm, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, tạo ra môi trường lành mạnh nhằm ngăn chặn các tệ nạn xã hội.

Ngày 30/5/2023, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-CĐCS-BRI về việc tổ chức chương trình Họp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với chủ đề "Gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng" và tuyên dương khen thưởng các cháu là con CBCC, NLĐ trong chi nhánh đạt thành tích cao trong năm học 2022-2023. Các nội dung tuyên truyền chủ yếu về Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em năm 2023 đó là: các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình trong tình hình mới, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, phát triển bền vững.

Theo đó, CĐCS NHNN CN tỉnh BRVT triển khai đến toàn thể cán bộ, đoàn viên CĐCS về một số nội dung tóm tắt trong Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng 6 – Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 trên địa bàn tỉnh BR-VT theo Quyết định số 85/KH-UBND của UBND tỉnh BRVT ngày 18/5/2023 cụ thể: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao chất lượng công tác gia đình trong tình hình mới, đề cao hệ giá trị gia đình Việt Nam "Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; tăng thời lượng, chuyên mục tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên các cơ quan truyền thông của địa phương; tổ chức hội thảo; hội nghị; nói chuyện chuyên đề; các hoạt động hội thi..lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trong sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể ở cộng đồng dân cư./.

(Nguồn: CĐCS CN)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 11
Tất cả: 3938341