Công đoàn cơ sở Công đoàn cơ sở

Kế hoạch tổ chức đợt thi đua kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công đoàn NHVN và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội VII Công đoàn NHVN, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (2023-2028)

Hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (1993-2023), ngày 16/9/2022 Công đoàn cơ sở NHNN chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kế hoạch số 73/KH-CĐCS-BRI về phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VII Công đoàn NHVN, Đại hội XIII Công đoàn VN với chủ đề: "Đoàn viên, lao động ngành Ngân hàng thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam"

Với mục đích nhằm kêu gọi toàn thể đoàn viên và người lao động Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hăng hái thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; khắc phục khó khăn, đặc biệt trong công tác phòng, chống đại dịch Covid -19, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Gắn các phong trào thi đua yêu nước với nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, khen thưởng; nêu gương các điển hình tiên tiến tiêu biểu, mô hình mới, cách làm hay nhằm nhân rộng, tạo sự lan tỏa toàn chi nhánh với những nội dung sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X và công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025; quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03 - CT/BCS ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn trong ngành Ngân hàng" và Chỉ thị số 03/CT - NHNN ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc "tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành Ngân hàng giai đoạn 2021 - 2025".

- Tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tổ chức các phong trào thi đua do Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phát động. Cụ thể hóa các phong trào thi đua: "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", "Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà", "Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động", "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn", "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt" và Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực"; "Cán bộ, công chức và người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025", "Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng phát huy truyền thống 70 năm, đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành Ngân hàng giai đoạn 2020 - 2025, Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai phong trào thi đua "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid - 19" và tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình "01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19" do CĐCS NHNN CN tỉnh BRVT phát động.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết hội nghị  CBCC, thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở, làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Nâng cao hiệu quả chương trình "chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên công đoàn giai đoạn 2019 -2023"; tổ chức có hiệu quả các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên công đoàn và người lao động; Tập trung huy động các nguồn lực tổ chức hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 theo phương châm "tất cả mọi đoàn viên và người lao động đều có Tết" với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

- Gắn các phong trào thi đua với hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực thi đua học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, trang bị kiến thức pháp lý, xây dựng tác phong công nghiệp để thích ứng với Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình "Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước". Phối hợp với chuyên môn, đơn vị tổ chức các cuộc thi nghiệp vụ, thi tìm hiểu về lịch sử, truyền thống của Ngành; của tổ chức Công đoàn Việt Nam, tổ chức các cuộc thi với chủ đề đạo đức công vụ, văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 30 năm ngành thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Chào mừng đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

CĐCS NHNN CN tỉnh BR-VT phát động đơt  thi đua "kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công đoàn NHVN và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội VII Công đoàn NHVN, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (2023-2028)". Cán bộ, công chức  và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động do CĐCS phát động để các phong trào thi đua có hiệu quả./.

(Nguồn: CĐCS CN)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 10
Tất cả: 2947634