Tin tức ngành Ngân hàng Tin tức ngành Ngân hàng

Hội nghị giao ban Khối Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Hội nghị giao ban khối Ngân hàng  trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 05/7/2023, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (NHNN chi nhánh tỉnh) đã tổ chức Hội nghị giao ban Khối Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ II năm 2023, nhằm đánh giá kết quả hoạt động ngân hàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Nguyễn Lợi – Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, các Trưởng phòng NHNN chi nhánh tỉnh; các đồng chí đại diện Ban Lãnh đạo các chi nhánh Ngân hàng thương mại, chi nhánh NHCSXH và Ngân hàng 100% vốn nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Kết quả hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: ước đến cuối tháng 06/2023, tổng nguồn huy động từ nền kinh tế (TT1) trên địa bàn đạt 174.800 tỷ đồng, tăng 2,99% so với cuối năm 2022, tổng dư nợ đầu tư tín dụng cho các thành phần kinh tế ước đạt 159.400 tỷ đồng, tăng 4,35% so với cuối năm 2022 (+6.649 tỷ đồng), nợ xấu nội bảng của các TCTD trên địa bàn ở mức 3.200 tỷ đồng, chiếm 2% tổng dư nợ toàn địa bàn.

Trong đó, kết quả cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số ngành, lĩnh vực kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (mức lãi suất tối đa 4%/năm) doanh số cho vay lũy kế từ đầu năm ước đạt 55 tỷ đồng, dư nợ đạt 91 tỷ đồng, chiếm 0,06% tổng dư nợ, giảm 25,2% so với cuối năm 2022; trong đó khách hàng doanh nghiệp là 6 khách hàng với dư nợ chiếm trên 99% tổng dư nợ cho vay chương trình); dư nợ cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp đạt 55.200 tỷ đồng với 3.850 doanh nghiệp còn dư nợ tại các TCTD, tăng 13,51% so với cuối năm 2022, chiếm 34,6% tổng dư nợ;  dư nợ cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 27.400 tỷ đồng với 2.880 doanh nghiệp còn dư nợ tại các TCTD, tăng 14,07% so với cuối năm 2022, chiếm 49,64% dư nợ cho vay doanh nghiệp, chiếm 17,19% so với tổng dư nợ; dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn đạt 46.300 tỷ đồng, tăng 0,58% so với cuối năm 2022, chiếm 29% tổng dư nợ toàn địa bàn (137.700 khách hàng còn dư nợ); dư nợ cho vay Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt 24.200 tỷ đồng, tăng 1,59% so với cuối năm 2022, chiếm 15,18% tổng dư nợ toàn địa bàn (gồm 75.200 hộ dân, 410 doanh nghiệp còn dư nợ); hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN có 08 chi nhánh NHTM (trên tổng số 43 chi nhánh NHTM trên địa bàn) phát sinh số liệu hỗ trợ lãi suất với doanh số là 425.006 triệu đồng, số khách hàng được hỗ trợ lãi suất là 12 khách hàng (doanh nghiệp) số tiền đã hỗ trợ lãi suất là 3.303 triệu đồng, hỗ trợ cho khách hàng thông qua NHCSXH chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dư nợ đạt 4.071 tỷ đồng với 71.196 hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ; cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP tổng dư nợ các chương trình là 193.802 triệu đồng; hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo Nghị định 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ: lũy kế đến ngày 31/3/2023[1], NHCSXH chi nhánh tỉnh hỗ trợ lãi suất đối với 39.005 món vay với số tiền lãi hỗ trợ là 17.230 triệu đồng; cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 số lượng dự án xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh có nhu cầu vay vốn theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng thuộc danh mục do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố: 01 dự án nhà ở xã hội tại Khu dân cư Lan Anh 7 mở rộng (Lan Anh 7B), địa chỉ: xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (theo Công văn số 6505/UBND-VP ngày 29/5/2023.

Hội nghị đã nghe các ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn về các khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số, các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh và thực hiện thu hồi nợ vay theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính Phủ.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lợi – Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh ghi nhận các ý kiến phát biểu và đánh giá cao sự nỗ lực, phối hợp thực hiện của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023. Đồng thời, đồng chí yêu cầu các đơn vị bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của ngành Ngân hàng 6 tháng cuối năm 2023 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và NHNN Việt Nam, tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

- Triển khai đầy đủ, kịp thời các cơ chế chính sách mới, giải pháp điều hành của NHNN Việt Nam, ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

- Tiếp tục triển khai đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả Chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022, Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 và các quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/04/2023 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn tín dụng theo đúng quy định, vượt qua khó khăn, phục hồi và tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số ngành Ngân hàng, tăng cường áp dụng dịch vụ ngân hàng điện tử; chủ động giới thiệu các chương trình, sản phẩm tín dụng phù hợp để hỗ trợ tích cực các đối tượng, ngành kinh tế; tăng cường lắp đặt thêm các điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt tại các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai mở tài khoản giao dịch cho sinh viên, học sinh từ 15 tuổi trở lên và cha mẹ học sinh...

- Chấp hành nghiêm các quy định, văn bản chỉ đạo của NHNN Việt Nam về giao dịch, vận chuyển, phân loại, tuyển chọn tiền, công tác an toàn kho quỹ. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn, đặc biệt là cơ quan công an, toà án, cơ quan thi hành án các cấp trong thu hồi nợ xấu, xử lý tài sản đảm bảo nhằm thu hồi tối đa nợ xấu.

- Chủ động, tích cực tuyên truyền các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng, các chương trình tín dụng, chương trình hỗ trợ lãi suất theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam, NHNN chi nhánh tỉnh và Hội sở chính.

- Chủ động nắm bắt thông tin, vấn đề dư luận quan tâm đến cơ chế, chính sách, hoạt động của TCTD, đánh giá, kịp thời báo cáo NHNN chi nhánh tỉnh để có phương án xử lý phù hợp theo thẩm quyền và kịp thời tổng hợp những vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh và NHNN Việt Nam xem xét, hướng dẫn xử lý.

- Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ đạo của Chính phủ; triển khai thực hiện Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

- Các đơn vị báo cáo bằng văn bản về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện cho vay các Chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, của Ngành; các khó khăn, vướng mắc, đề xuất trong việc phối hợp với các Sở, ban, ngành trên địa bàn trong công tác xử lý nợ xấu, thu hồi nợ vay... gửi NHNN chi nhánh tỉnh để Chi nhánh kịp thời tổng hợp có văn bản gửi các Sở ngành phối hợp, hỗ trợ; với những vấn đề vượt thẩm quyền Chi nhánh kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và NHNN Việt Nam xem xét, hướng dẫn xử lý./.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 3938153