Tin tức ngành Ngân hàng Tin tức ngành Ngân hàng

HỘI NGHỊ GIAO BAN QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Sáng ngày 28/07/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (NHNN tỉnh BR-VT) đã tổ chức Hội nghị giao ban QTDND trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 06 tháng đầu năm 2022 để báo cáo kết quả hoạt động của các QTDND trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022.

Về phía NHNN tỉnh BR-VT có ông Nguyễn Lợi – Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh (chủ trì Hội nghị); ông Trần Thiên Trí - Phó giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, Phó Chánh thanh tra giám sát, Trưởng phòng Tổng hợp – Nhân sự và Kiểm soát nội bộ và các cán bộ Thanh tra, giám sát chi nhánh.  Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Bảo hiểm tiền gửi chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo liên minh Hợp tác xã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Chủ tịch HĐQT, đại diện Ban Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát của 07 QTDND trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hội nghị Giao ban khối QTDND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trong thời gian qua, hoạt động của các QTDND trên địa bàn từng bước được củng cố, chấn chỉnh và phát triển theo định hướng Nhà nước về loại hình tổ chức tín dụng là hợp tác xã. Hoạt động của các QTDND trên địa bàn đã góp phần tạo nguồn vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống, tạo công ăn việc làm cho các thành viên QTDND, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương.

Kết quả hoạt động của các QTDND trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến 30/6/2022 đạt được như sau: Tổng nguồn vốn hoạt động của các QTDND trên địa bàn tỉnh đến ngày 30/06/2022 là 512.814 trđ, tăng 29.970 trđ so với đầu năm, tỷ lệ tăng 6,21%; nguồn vốn huy động từ khách hàng đạt 393.061 trđ, chiếm tỷ trọng 76,65% tổng nguồn vốn hoạt động; Vốn điều lệ đến 30/06/2022 đạt 30.504 trđ, tăng 6.557,1 trđ so với đầu năm, 07/07 QTDND có vốn điều lệ đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 86/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ. Tổng dư nợ cho vay đến 30/06/2022 đạt 422.497 trđ, tăng 32.490 trđ so với đầu năm, tỷ lệ tăng 8,33%; trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu 84,63% tổng dư nợ. Nợ xấu nội bảng là 4.267,89 trđ, tăng 1.554,98 trđ so với đầu năm, tỷ lệ tăng 56,74%. Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ 1,01%, tăng 0,31% so với đầu năm. Chênh lệch giữa tổng thu nhập và tổng chi phí là 3.184,9 trđ.

  Hội nghị cũng được nghe ý kiến phát biểu của đại diện Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Hồ Chí Minh, đại diện Bảo hiểm tiền gửi chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, đại diện Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các ý kiến của 07 QTDND trên địa bàn tỉnh.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu và đánh giá kết quả, cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh thời gian qua và đề nghị các QTDND trên địa bàn trong 06 tháng năm 2022 cần tập trung triển khai các nhiệm vụ sau: (i) các QTDND trên địa bàn tiếp tục hoạt động theo đúng tính chất và mục tiêu là tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động và tương trợ giữa các thành viên để thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và cải thiện đời sống; đảm bảo hệ thống QTDND trên địa bàn hoạt động an toàn, lành mạnh, hiệu quả. (ii) Đánh giá lại thực trạng hoạt động QTDND; xây dựng và triển khai các giải pháp thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 689/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và chỉ đạo của NHNN tỉnh BR-VT; đặc biệt chú trọng các giải pháp tăng vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính, nâng cao chất lượng tín dụng, công tác quản trị, điều hành, kiểm soát, kiểm toán nội bộ nhằm đảm bảo các QTDND thực hiện đúng mục tiêu và lộ trình đề ra trong phương án. (iii Đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm và đối tượng cho vay nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn huy động tại chỗ đối với các Quỹ có dư nguồn vốn huy động; đồng thời kiểm soát chặt chẽ các khoản cho vay, hạn chế tối đa phát sinh nợ quá hạn. (iv) Giữ mối liên hệ chặt chẽ và tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương, Ngân hàng Hợp tác xã, Bảo hiểm tiền gửi trong quá trình hoạt động….

(Nguồn: p.TTGS CN)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 12
Tất cả: 3591139