Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 Quyết định 1747/QĐ-NHNN Quy định về tỷ giá giao ngay giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép 17/10/2022
2 Quyết định 1669/QĐ-NHNN Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW 30/09/2022
3 Quyết định 1670/QĐ-NHNN Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18 tháng6 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW 30/09/2022
4 Quyết định 32/2021/QĐ-TTg Về hạn mức trả tiền bảo hiểm 20/10/2021
5 Quyết định 1728/QĐ-NHNN Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các Ngân hàng 30/09/2020
6 Quyết định 1729/QĐ-NHNN Về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014 30/09/2020
7 Quyết định 1730/QĐ-NHNN Về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 30/09/2020
8 Quyết định 919/QĐ-NHNN Về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014 12/05/2020
9 Quyết định 920/QĐ-NHNN Về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 12/05/2020
10 Quyết định 2415/QĐ-NHNN Về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014 18/11/2019
11 Quyết định 2416/QĐ-NHNN Về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 18/11/2019
12 Quyết định 1058/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020" 19/07/2017
13 Quyết định 1425/QĐ-NHNN Về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 07/07/2017
14 Quyết định 678/QĐ-NHNN Ban hành Quy chế về Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý 12/04/2017
15 Quyết định 630/QĐ-NHNN Ban hành Kế hoạch áp dụng các giải pháp về an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng 31/03/2017
16 Quyết định 631/QĐ-NHNN Về việc đính chính Thông tư số 35/2016/TT-NHNN ngày 29/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước quy định an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet 31/03/2017
17 Quyết định 637/QĐ-NHNN Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2545/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 31/03/2017
18 Quyết định 488/QĐ-NHNN Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của các Tổ chức tín dụng giai đoạn 2017-2020 27/03/2017
19 Quyết định 480/QĐ-NHNN Ban hành Quy trình thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng 24/03/2017
20 Quyết định 28/2007/QĐ-NHNN Quyết định 28/2007/QĐ-NHNN ngày 21/6/2007. Ban hành quy chế quản lý Seri tiền mới in 21/06/2007
Hiển thị 1 - 20 of 21 kết quả.
của 2