Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
101 Thông tư 01/2016/TT-NHNN Hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ 04/02/2016
102 Thông tư 32/2015/TT-NHNN Quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân 31/12/2015
103 Thông tư 38/2015/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc NHNN Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng 31/12/2015
104 Thông tư 31/2015/TT-NHNN Quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng 28/12/2015
105 Thông tư 29/2015/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản 22/12/2015
106 Thông tư 24/2015/TT-NHNN Quy định cho vay bằng ngoại tệ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú 08/12/2015
107 Thông tư 04/2015/TT-NHNN Quy định về Quỹ tín dụng nhân dân 31/03/2015
108 Thông tư 47/2014/TT-NHNN Quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng 31/12/2014
109 Thông tư 39/2014/TT-NHNN Hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán 11/12/2014
110 Thông tư 36/2014/TT-NHNN Quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 20/11/2014
111 Thông tư 23/2014/TT-NHNN Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 19/08/2014
112 Thông tư 15/2014/TT-NHNN Hướng dẫn về quản lý ngoại hối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài 24/07/2014
113 Thông tư 01/2014/TT-NHNN Quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá. 06/01/2014
114 Thông tư 36/2013/TT-NHNN Quy định việc mở và sử dùng tài khoản ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 31/12/2013
115 Thông tư 28/2013/TT-NHNN Quy định về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành NH 05/12/2013
116 Thông tư 25/2013/TT-NHNN Quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. 02/12/2013
117 Thông tư 23/2013/TT-NHNN Quy định việc các TCTD nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại NH Chính sách Xã hội 19/11/2013
118 Thông tư 36/2012/TT-NHNN Quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động 28/12/2012
119 Thông tư 16/2012/TT-NHNN Hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng 25/05/2012
120 Quyết định 28/2007/QĐ-NHNN Quyết định 28/2007/QĐ-NHNN ngày 21/6/2007. Ban hành quy chế quản lý Seri tiền mới in 21/06/2007
Hiển thị 101 - 120 of 120 kết quả.
của 6