Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
121 Thông tư 29/2015/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản 22/12/2015
122 Thông tư 24/2015/TT-NHNN Quy định cho vay bằng ngoại tệ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú 08/12/2015
123 Thông tư 04/2015/TT-NHNN Quy định về Quỹ tín dụng nhân dân 31/03/2015
124 Thông tư 47/2014/TT-NHNN Quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng 31/12/2014
125 Thông tư 39/2014/TT-NHNN Hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán 11/12/2014
126 Thông tư 36/2014/TT-NHNN Quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 20/11/2014
127 Nghị định 96/2014/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng 17/10/2014
128 Thông tư 23/2014/TT-NHNN Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 19/08/2014
129 Thông tư 15/2014/TT-NHNN Hướng dẫn về quản lý ngoại hối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài 24/07/2014
130 Thông tư 01/2014/TT-NHNN Quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá. 06/01/2014
131 Thông tư 36/2013/TT-NHNN Quy định việc mở và sử dùng tài khoản ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 31/12/2013
132 Thông tư 28/2013/TT-NHNN Quy định về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành NH 05/12/2013
133 Thông tư 25/2013/TT-NHNN Quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. 02/12/2013
134 Thông tư 23/2013/TT-NHNN Quy định việc các TCTD nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại NH Chính sách Xã hội 19/11/2013
135 Thông tư 36/2012/TT-NHNN Quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động 28/12/2012
136 Thông tư 16/2012/TT-NHNN Hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng 25/05/2012
137 Nghị định 40/2012/NĐ-CP Nghị định 40/2012/NĐ-CP ngày 02/5/2012 về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản; vận chuyển tài sản có giá trong hệ thống NHNN, TCTD và chi nhánh NH nước ngoài. 02/05/2012
138 Nghị định 24/2012/NĐ-CP Về quản lý hoạt động đinh doanh vàng 03/04/2012
139 Quyết định 28/2007/QĐ-NHNN Quyết định 28/2007/QĐ-NHNN ngày 21/6/2007. Ban hành quy chế quản lý Seri tiền mới in 21/06/2007
140 Quyết định số 130/2003/QĐ-TTG ngày 30/6/2003 Quyết định 130/2003/QĐ-TTG. Về việc bảo vệ tiền Việt nam 02/06/2003
Hiển thị 121 - 140 of 140 kết quả.
của 7