Tin tức ngành Ngân hàng Tin tức ngành Ngân hàng

HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

Triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2158/QĐ-NHNN ngày 23/12/2022.

Sáng ngày 07/11/2023, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Chi nhánh) tổ chức "Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023". Hội nghị nhằm phổ biến kịp thời các chính sách, văn bản pháp luật đến các cán bộ, công chức và người lao động tại Chi nhánh, đảm bảo mọi cán bộ, công chức và người lao động được trang bị đầy đủ, kịp thời các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ cũng như các quy định liên quan đến quyền lợi của cán bộ, công chức và người lao động.

Tham dự Hội nghị có bà Lâm Thị Hồng Ngọc – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chủ trì Hội nghị; các ông (bà) Trưởng, Phó phòng chuyên môn của NHNN chi nhánh tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Chi nhánh.

(Bà Lâm Thị Hồng Ngọc- Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát biểu khai mạc Hội nghị)

Hội nghị đã triển khai Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, có hiệu lực thi hành từ 29/9/2023; Quyết định số 1727/QĐ-NHNN ngày 11/10/2022 của Thống đốc NHNNVN ban hành Quy chế quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc NHNN; Quyết định số 1066/QĐ-NHNN ngày 06 tháng 6 năm 2023 của Thống đốc NHNNVN ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức, điều động, biệt phái công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc NHNNVN; Một số điểm mới của Luật Thanh tra năm 2022 (số 11/2022/QH15) và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bà Lâm Thị Hồng Ngọc – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở NHNN chi nhánh tỉnh đề nghị các cán bộ, công chức và người lao động trong Chi nhánh tích cực nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo kịp thời cập nhật và tuân thủ quy định của pháp luật, cũng như nắm bắt được quyền lợi của bản thân thông qua các Quy chế quy hoạch và Quy chế bổ nhiệm được triển khai trong Hội nghị. Từ đó, có hướng phấn đấu, phát triển bản thân để có sự tiến bộ trong công tác, trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề nghị các phòng, ban khi có văn bản cần triển khai đến các cán bộ, công chức và người lao động trong Chi nhánh cần phối hợp với phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ để tham mưu lập Kế hoạch, Chương trình tổ chức Hội nghị triển khai./.

(Nguồn: P.TH,NS&KSNB CN)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 9
Tất cả: 3938032