Tin tức ngành Ngân hàng Tin tức ngành Ngân hàng

Một số chính sách mới do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ban hành áp dụng đối với các giao dịch ngoại hối giữa tổ chức, cá nhân Việt Nam với tổ chức, cá nhân Trung Quốc

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã ban hành một số chính sách mới về quản lý, điều tra thông tin khách hàng liên quan đến hoạt động thanh toán, chuyển tiền, kiều hối, đổi tiền, các giao dịch gửi, rút tiền mặt… của tổ chức, cá nhân Việt Nam với tổ chức, cá nhân Trung Quốc như sau:

1.1. Từ ngày 01/07/2020, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ban hành chương trình thí điểm tạo tỉnh Hà Bắc, buộc khách hàng cá nhân và doanh nghiệp phải báo cáo trước khi gửi hoặc rút tiền mặt số lượng lớn, nhằm mục tiêu giám sát nhu cầu tiền mặt lớn bất thường để ngăn chặn rủi ro. Theo đó, người dân trên địa bàn tỉnh Hà Bắc khi thực hiện giao dịch trên 100.000  NDT (đối với cá nhân) và 500.000 NDT (đối với doanh nghiệp) sẽ phải cung cấp thông tin về nguồn tiền gửi hoặc mục đích rút tiền cho các ngân hàng trước một ngày (thông qua việc nộp đơn thông báo cho ngân hàng); sau khi được sự chấp thuận của chi nhánh ngân hàng nơi nộp đơn, giao dịch mới được thực hiện.
        Đến ngày 01/10/2020, chương trình thí điểm này được mở rộng sang tỉnh chiết Giang và Thâm Quyến, chủ yếu nhắm vào các giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt thông qua các thiết bị rút tiền được thực hiện nhanh chóng mà không có sự giám sát chặt chẽ. Thông qua kiểm soát nhu cầu rút tiền mặt, đặc biệt là các khoản tiền giá trị lớn giúp đảm bảo an toàn thanh khoản cho hệ thống ngân hàng và kinh tế của Trung Quốc, đồng thời giúp hạn chế các hành vi bất hợp pháp như rửa tiền, trốn thuế và các hành vi phạm tội có liên quan đến mô hình nghiệp vụ và các sản phẩm tài chính mới.

1.2. Ngày 29/10/2021, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cùng với Ủy ban quản lý, giám sát ngân hàng, bảo hiểm Trung Quốc và Ủy ban quản lý giám sát ngân hàng, bảo hiểm Trung Quốc đã ban hành Chỉ thị số 01/2022 quy định Biện pháp Quản lý điều tra khách hàng, lưu trữ thông tin nhân thân và lịch sử giao dịch đối với khách hàng tổ chức tín dụng (có hiệu lực từ ngày 01/03/2022). Biện pháp pháp lý điều tra khách hàng này được xây dựng để phù hợp với quy định của" Luật chống rửa tiền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa" và "Luật chống chủ nghĩa khủng bố nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa", được áp dụng đối với các tổ chức tín dụng được thành lập theo quy định pháp luật trên lãnh thổ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Biện pháp quản lý khách hàng gồm 5 chương, 52 Điều hướng dẫn cụ thể đối với các tổ chức tài chính, ngân hàng về việc điều tra xác minh thông tin khách hàng, quản lý lưu giữ thông tin nhân thân và lịch sử giao dịch của khách hàng. Trong đó có các nội dung sau:

(1) Tổ chức tín dụng không được cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện giao dịch đối với khách hàng không rõ danh tính, không được mở tài khoản ẩn danh hoặc tài khoản giả danh cho khách hàng, không được mở tài khoản cho khách hàng mạo danh người khác (Điều 8).

(2) Tổ chức tín dụng phát triển, ngân hàng chính sách, ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã nông thôn, hợp tác xã tín dụng nông thôn,  ngân hàng cấp thị trấn và tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển đổi ngoại tệ cần thực hiện điều tra khách hàng, đăng ký thông tin cơ bản để điều tra khách hàng và lưu trữ bản sao hoặc bản chụp giấy chứng minh nhân dân còn giá trị sử dụng hoặc các giấy chứng nhận nhân thân khác khi xử lý các nghiệp vụ: (i) Thiết lập quan hệ với khách hàng dưới hình thức mở tài khoản ký kết thỏa thuận; (ii) Cung cấp dịch vụ mang tính chất một lần và giá trị mỗi giao dịch từ 50.000NDT trở lên hoặc ngoại tệ tương đương 10.000 USD trở lên như dịch vụ chuyển tiền, đổi tiền, chiết khấu chứng từ có giá, mua bán kim loại quý, mua bán các sản phẩm tài chính khác cho nhưng khách hàng không có tài khoản tại tổ chức tín dụng (Điều 9).

        (3) Ngân hàng thương mại, Ngân hàng hợp tác nông thôn, Hợp tác xã tín dụng nông thôn, Ngân hàng cấp thị trấn khi thực hiện giao dịch gửi/rút tiền mặt cho khách hàng là cá nhân có số dư từ 50.000 Nhân dân tệ trở lên hoặc ngoại tệ tương đương từ 10.000 đô la Mỹ trở lên phải điều tra và xác minh nhân thân khách hàng, làm rõ và làm thủ tục đăng ký nguồn gốc và mục đích sử dụng của khoản tiền (Điều 10).

(4) Tổ chức tín dụng nhận kiều hối từ nước ngoài chuyển về nếu phát hiện thiếu thông tin về họ tên, tên gọi, số tài khoản, địa chỉ của người chuyển tiền thì phải yêu cầu tổ chức chuyển tiền ở nước ngoài bổ sung. Nếu người chuyển tiền chưa có tài khoản tại tổ chức nước ngoài thực hiện giao dịch chuyển tiền, tổ chức tín dụng trong nước tiếp nhận khoản chuyển tiền không thể đăng ký thông tin tài khoản của người chuyển tiền, thì tổ chức đó có thể đăng ký các thông tin liên quan khác để đảm bảo việc theo dõi và xác minh giao dịch chuyển tiền (Điều 36).

        (5) Về thông tin kiểm tra đối với khách hàng: (i) Đối với khách hàng cá nhân , bao gồm: tên, giới tính. quốc tịch. nghề nghiệp, địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ cơ quan, phương thức liên lạc, loại, số hiệu và thời hạn hiệu lực của căn cước công dân hoặc hồ sơ số chứng minh nhân thân khác. (ii) Đối với pháp nhân, tổ chức phi pháp nhân và hộ kinh doanh cá thể, bao gồm: tên, trụ sở, phạm vi kinh doanh, tên gọi, số hiệu và thời hạn hiệu lực của giấy phép, giấy chứng nhận hoặc văn bản chứng minh việc khách hàng được thành lập hợp pháp hoặc được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật; tên, căn cước công dân hoặc tài liệu chứng minh nhân thân khác của người đại diện theo pháp luật hoặc người phụ trách và nhân viên được ủy quyền giao dịch với TCTD; tên, địa chỉ, chủng loại, số hiệu và thời hạn hiệu lực của các tài liệu chứng minh nhân dân của tất cả người thụ hưởng (Điều 50)

(6) Về thời gian hiệu lực, đối với khách hàng mà TCTD đã thiết lập quan hệ nghiệp vụ hoặc thực hiện giao dịch trước khi Biện pháp này có hiệu lực và chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định tại vì Biện pháp này, kể từ khi Biện pháp này có hiệu lực, trong vòng 01 năm, tổ chức tín dụng phải hoàn thành việc điều tra thông tin khách hàng có ruỉ ro cao và trong vòng 02 năm, phải hoàn thành việc điều tra thông tin đối với tất cả các khách hàng còn lại (Điều 51).

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 12
Tất cả: 3363542