Tin tức ngành Ngân hàng Tin tức ngành Ngân hàng

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2022

Ngày 30/01/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Quyết định số 127/QĐ-NHNN về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2022.

Toàn văn Quyết định 127/QĐ-NHNN: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-127-QD-NHNN-2023-cong-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-toan-bo-2022-552403.aspx?tab=3

(Nguồn: TH,NS&KSNB CN)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 3018097