Tin tức ngành Ngân hàng Tin tức ngành Ngân hàng

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022

Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình đối với sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. Mục tiêu bình đẳng giới là xóa bỏ phân biệt đối xử về giới; tạo cơ hội như nhau đối với nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội, nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ; thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 được tổ chức trên toàn quốc từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2022, với chủ đề "Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới".

Mục đích tháng hành động nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò,  trách nhiệm của Cấp ủy Đảng, Ban Lãnh đạo đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ để đảm bảo thực hiện có hiệu quả Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022, Chi nhánh đã triển khai hoạt động tuyên truyền Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với  từng nhóm đối tượng như: Cử cán bộ tham gia các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2022 do Ngân hàng Nhà nước tổ chức; tuyên truyền về các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động nói chung và cán bộ nữ, trẻ em nói riêng, vai trò của việc tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới; thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nói chung và công tác triển khai Tháng hành động năm 2022 nói riêng phù hợp với tình hình thực tiễn tại Chi nhánh; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: đăng các tin bài về hoạt động triển khai Tháng hành động trên trang websize NHNN, đăng trên bảng điện tử của Chi nhánh.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động nhằm thu hút sự quan tâm, tham gia của cấp ủy, chính quyền, tổ chức cá nhân, gia đình và cộng đồng, về ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm trong việc đảm bảo quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn Chi nhánh chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức và người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Qua đó, tuyên truyền các kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và các thành viên trong gia đình... Góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới, Luật bình đẳng giới và Luật phòng, chống bạo lực gia đình./.

(Nguồn: CĐCS NHNN CN)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 9
Tất cả: 3938443