Tin tức ngành Ngân hàng Tin tức ngành Ngân hàng

Hội nghị giao ban khối Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Lần thứ III năm 2022

Hội nghị giao ban khối Ngân hàng trên địa bàn tỉnh lần thứ III năm 2022

Chiều ngày 30/09/2022, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (NHNN chi nhánh tỉnh) đã tổ chức Hội nghị giao ban khối Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Lần thứ III năm 2022, nhằm đánh giá kết quả hoạt động ngân hàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong 9 tháng đầu năm 2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, các Trưởng phòng NHNN chi nhánh tỉnh; các đồng chí đại diện Ban Lãnh đạo các chi nhánh Ngân hàng thương mại, Ngân hàng liên doanh, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng 100% vốn nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Kết quả hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong 09 tháng đầu năm 2022.

+ Đến cuối tháng 09/2022, tổng nguồn huy động từ nền kinh tế (TT1) trên địa bàn ước đạt 171.000 tỷ đồng, giảm 2,85% so với cuối năm 2021 (-5.015 tỷ đồng) và tăng 3,36% so với cùng kỳ năm trước.

+ Đến cuối tháng 09/2022, doanh số cho vay lũy kế từ đầu năm ước đạt 150.200 tỷ đồng;  tổng dư nợ đầu tư tín dụng cho các thành phần kinh tế trên địa bàn đạt 150.500 tỷ đồng, tăng 19,53% so với đầu năm (+24.587 tỷ đồng) và tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và mua nợ đạt 2.453 tỷ đồng, chiếm 1,63%/tổng dư nợ toàn địa bàn.

+ Trong đó, kết quả cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số ngành, lĩnh vực kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (mức lãi suất tối đa 4,5%/năm) doanh số cho vay lũy kế từ đầu năm ước đạt 4.770 tỷ đồng, dư nợ đạt 2.700 tỷ đồng, giảm 3,67% so với cuối năm 2021, chiếm 1,8% tổng dư nợ. Trong đó, khách hàng doanh nghiệp là 90 khách hàng, với dư nợ là 700 tỷ đồng, chiếm 25,93% dư nợ cho vay chương trình;

+ Kết quả triển khai các giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn do dịch Covid-19: (i)Chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại các Thông tư của NHNN Việt Nam: thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với 4.282 khách hàng với tổng giá trị nợ (gốc + lãi) là 4.317 tỷ đồng; (ii) Chính sách giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19: thực hiện miễn, giảm lãi vay đối với 41.939 khách hàng, số tiền lãi đã được miễn giảm là 173,5 tỷ đồng cho tổng giá trị nợ 44.778 tỷ đồng; (iii) Chính sách cho vay mới với lãi suất ưu đãi: lũy kế đến thời điểm ngày 29/9/2022, thực hiện cho vay mới lãi suất ưu đãi với doanh số cho vay đạt 77.335 tỷ đồng (lũy kế 24.972 khách hàng được cấp tín dụng);

+ Chương trình cho vay vốn (Lãi suất 0%) để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của TTCP: Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh đã thực hiện giải ngân cho 30 doanh nghiệp, hợp tác xã vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất với tổng số tiền 126.614 triệu đồng/11.556 lao động;

+ Chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo quy định tại Thông tư 03/2022/TT-NHNN và Nghị định số 31/2022/NĐ-CP: Các chi nhánh NHTM trên địa bàn tích cực rà soát hồ sơ khách hàng có dư nợ thuộc đối tượng, nhóm ngành nghề được hỗ trợ theo quy định tại Thông tư 03/2022/TT-NHNN và Nghị định số 31/2022/NĐ-CP nhằm kịp thời hỗ trợ khách hàng khi khách hàng có nhu cầu được hỗ trợ. Đến thời điểm báo cáo, 03/43 chi nhánh NHTM phát sinh số liệu hỗ trợ lãi suất (HTLS), cụ thể: doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất là 89.581 triệu đồng, số khách hàng vay được HTLS là 03 khách hàng (doanh nghiệp), số tiền đã HTLS là 224 triệu đồng thuộc nhóm ngành vận tải kho bãi, giáo dục đào tạo và công nghiệp chế biến, chế tạo.

Hội nghị đã nghe các ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các chi nhánh Ngân hàng thương mại về các khó khăn, vướng mắc khi khi triển khai thực hiện thực hiện cho vay hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ và Thông tư 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số, các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh và thực hiện thu hồi nợ vay theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính Phủ.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lợi – Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh ghi nhận các ý kiến phát biểu và đánh giá cao sự nỗ lực, phối hợp thực hiện của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, đồng chí yêu cầu các đơn vị bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của ngành Ngân hàng các tháng cuối năm 2022 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và NHNN Việt Nam, tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

- Chủ động thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, chủ trương chỉ đạo của Chính phủ và NHNN về tiền tệ và hoạt động ngân hàng để doanh nghiệp và người dân hiểu, thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

- Tiếp tục giám sát các chi nhánh TCTD trên địa bàn triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/01/2022 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022; Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 13/01/2022 về việc đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng;  Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 16/8/2022 về việc triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 03/2022/TT-NHNN của NHNN. Tiếp nhận và kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, kiến nghị; đối với kiến nghị vượt thẩm quyền, báo cáo NHNN Việt Nam, UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn xử lý.

- Tiếp tục làm tốt vai trò đầu mối giữa ngành Ngân hàng tỉnh với chính quyền địa phương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hỗ trợ các chi nhánh ngân hàng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đề xuất, kiến nghị gửi chính quyền địa phương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét xử lý những khó khăn, vướng mắc của các chi nhánh NHTM trong quá trình cho vay chương trình hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 và Thông tư 31/2022/TT-NHNN của NHNN VN; cho vay phát triển thủy sản theo Nghị định 67, cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55, xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42, khi triển khai thực hiện phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số, các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh...

< Đối với các chi nhánh NHTM, NHCSXH

- Quán triệt chỉ đạo của Hội sở và NHNN chi nhánh tỉnh trong triển khai thực hiện chỉ đạo của Thống đốc NHNN Việt Nam về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả trong các tháng cuối năm 2022.

- Tiếp tục triển khai quyết liệt và hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam và Hội sở từng đơn vị; tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn tín dụng theo đúng quy định, kịp thời giúp khách hàng vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất và tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh.

- Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục triển khai thực hiện cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường áp dụng dịch vụ ngân hàng điện tử; chủ động giới thiệu các chương trình, sản phẩm tín dụng phù hợp để hỗ trợ tích cực các đối tượng, ngành kinh tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ vay vốn, hồ sơ đề nghị cơ cấu lại nợ của khách hàng, nhưng không nới lỏng, hạ thấp điều kiện tín dụng.

- Công tác huy động vốn: tiếp tục duy trì các hình thức huy động hiệu quả, hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu của người dân; nghiên cứu, triển khai những sản phẩm mới, dịch vụ tiện ích ngân hàng mới để thu hút mọi thành phần kinh tế thực hiện thanh toán qua ngân hàng; tăng cường công tác huy động vốn thông qua các kênh tiền gửi tiết kiệm, chi lương qua thẻ ATM, thu ngân sách nhà nước qua ngân hàng…

- Công tác tín dụng: tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp mở rộng tín dụng đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt các giải pháp hỗ trợ khách hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng đi đôi với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như: tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực chứng khoán, cho vay có bảo đảm bằng bất động sản, tín dụng đối với các dự án BOT, BT giao thông…

- Chấp hành nghiêm các quy định, văn bản chỉ đạo của NHNN Việt Nam về hoạt động ngoại hối; giao dịch, vận chuyển, phân loại, tuyển chọn tiền, công tác an toàn kho quỹ.

- Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn, đặc biệt là cơ quan công an, toà án, cơ quan thi hành án các cấp trong thu hồi nợ xấu, xử lý tài sản đảm bảo nhằm thu hồi tối đa nợ xấu.

- Tiếp tục báo cáo bằng văn bản về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện cho vay các Chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, của Ngành để kịp thời tổng hợp những vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh và NHNN Việt Nam xem xét, hướng dẫn xử lý./.

(Nguồn: p.TH,NS&KSNB)

 

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 2947517