Tin tức ngành Ngân hàng Tin tức ngành Ngân hàng

Sự kiện “Ngày chuyển đổi số” ngành Ngân hàng

Sáng ngày 04/8/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số tham dự và phát biểu chỉ đạo sự kiện.

Sự kiện còn có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng; Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; Ban Lãnh đạo NHNN; đại diện lãnh đạo các tổ chức tín dụng (TCTD), các tổ chức tài chính quốc tế tại Việt Nam như WB, IMF, ADB, GIZ… Sự kiện được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu thuộc 63 NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố.

Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có sự tham dự của Ban Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, lãnh đạo các phòng/ban của chi nhánh, các đồng chí đại diện lãnh đạo của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo  và 44 chi nhánh Ngân hàng thương mại, chi nhánh NHCSXH trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo sự kiện

Sự kiện "Chuyển đổi số ngành Ngân hàng" nhằm đẩy mạnh việc triển khai Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng, các giải pháp ứng dụng công nghệ, góp phần thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, lan tỏa tinh thần, chuyển đổi nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành Ngân hàng về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số trong hoạt động Ngân hàng.

Phát biểu chỉ đạo sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng, khẳng định nỗ lực lớn, quyết tâm cao của NHNN, của ngành Ngân hàng trong tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia hướng đến chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, khách quan trong quá trình phát triển, là yêu cầu bắt buộc, cấp thiết, tác động tới tất cả mọi người dân, mọi hoạt động của nền kinh tế. Do đó, chúng ta phải có cách tiếp cận toàn dân, người dân là trung tâm thì mọi hoạt động chuyển đổi số phải hướng tới người dân, người dân là chủ thể thì mọi người dân phải được tham gia và hưởng lợi. Chỉ có như vậy thì chuyển đổi số mới thành công.

Đầu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phát biểu giao nhiệm vụ cho ngành Ngân hàng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động sâu rộng tới các quốc gia. Nêu rõ cần xác định khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, Thủ tướng chỉ rõ một số yêu cầu đặt ra như thúc đẩy thay đổi tư duy, phương pháp luận, phương thức làm việc của ngành Ngân hàng theo hướng hiện đại; thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, phát triển xã hội số, kinh tế số, tiết giảm chi phí, bảo đảm an toàn, đổi mới, phát triển; đẩy mạnh tích hợp, kết nối, chia sẻ CSDLQG về dân cư, các CSDL chuyên ngành để từng bước xây dựng hệ sinh thái công dân số.

Thủ tướng yêu cầu NHNN và ngành Ngân hàng cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong chuyển đổi số; đánh giá kỹ tình hình, kết quả, nguyên nhân, hạn chế, bất cập, các bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế; phân tích, dự báo tình hình sắp tới, xác định mục tiêu ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; xây dựng chương trình chuyển đổi số toàn ngành với lộ trình, giải pháp và nguồn lực phù hợp, cụ thể.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo toàn diện, sâu sắc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ban Lãnh đạo NHNN sẽ nghiêm túc tiếp thu, đưa vào các chương trình hành động, kế hoạch, đưa ra các giải pháp trong ngành Ngân hàng cũng như phối hợp tích cực với các bộ, ban, ngành để triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, đóng góp vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, theo đúng tinh thần của Thủ tướng Chính phủ là doanh nghiệp và người dân là người sử dụng và cũng là người hưởng lợi.

Trình bày tham luận về triển khai Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cho biết, thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Chính phủ về chuyển đổi số, Thống đốc NHNN đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến 2030 và các văn bản triển khai khác. Theo đó, xác định kim chỉ nam của chuyển đổi số là đổi mới sáng tạo, gia tăng trải nghiệm và đáp ứng nhu cầu của khách hàng làm thước đo hiệu quả chuyển đổi số; Chuyển đổi số đi liền với công tác đảm bảo an ninh, an toàn/bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, sự phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng; Nghiên cứu, khai thác thông tin dân cư tại CSDLQG về dân cư, CCCD gắn chip, tài khoản định danh và xác thực điện tử (VNeID) trong các nghiệp vụ ngân hàng. Trong đó, ngành Ngân hàng cũng xác định các mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể cần đạt được: tự động hóa quy trình; ứng dụng công nghệ tiên tiến; phát triển các mô hình ngân hàng số và gia tăng tiện ích, trải nghiệm khách hàng.

NHNN đã triển khai các giải pháp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và là một trong những bộ ngành đầu tiên ban hành Thông tư hướng dẫn mở tài khoản thanh toán, phát hành thẻ bằng phương thức điện tử (eKYC). Hiện NHNN đang hoàn thiện 2 nghị định về TTKDTM và Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng (Sandbox); Ban hành, thực hiện các tiêu chuẩn chung (Tiêu chuẩn QR Code, tiêu chuẩn thẻ chip...); Ban hành các quy định về an toàn, bảo mật thông tin trong hoạt động ngân hàng.

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho chuyển đổi số cũng không ngừng được hoàn thiện, kết nối liên thông tất cả các ngân hàng, các trung gian thanh toán; kết nối liên thông với các bộ, ngành; kết nối với CSDLQG về dân cư, kết nối liền mạch hệ sinh thái…Tính đến nay, 68% người trưởng thành ở Việt Nam đã có tài khoản, người trẻ có tài khoản chiếm tỷ lệ cao; Hơn 1,77 triệu khách hàng sử dụng Mobile Money; Các giao dịch của khách hàng trên kênh số đạt trên 90%; 100% nghiệp vụ thanh toán được số hóa…; Ứng dụng công nghệ hiện đại vào thanh toán, cung ứng dịch vụ, nghiệp vụ đạt hiệu quả; Công tác an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng được đảm bảo…

Về định hướng thời gian tới, ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, khung khổ pháp lý như: Luật Các tổ chức tín dụng, Luật NHNN, Nghị định về TTKDTM, Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng (Sandbox), các quy định tạo thuận lợi cho ứng dụng công nghệ số…; Phối hợp các bộ, ngành khác trong xây dựng Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), nghị định định danh và xác thực điện tử, nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân…

Thứ hai, chú trọng triển khai Đề án 06, trong đó tập trung vào kết nối CSDLDC, hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ công tác quản lý Nhà nước và cung ứng dịch vụ trên môi trường điện tử.

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ phục vụ chuyển đổi số, tăng cường kết nối, hợp tác với các ngành, lĩnh vực khác (Kết nối với CSDLQG về DC, CSDL CCCD, các CSDL chuyên ngành khác).

Thứ tư, ứng dụng công nghệ để phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số phục vụ người dân đi đôi với đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, các giao dịch ngân hàng số, thanh toán số.

Thứ năm, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tài chính cho người dân. Đây là một mục tiêu quan trọng để cho người dân biết về các chủ trương, chính sách, các sản phẩm, dịch vụ. Hiện nay Vụ Truyền thông NHNN đã phối hợp với VTV xây dựng các chương trình Tiền khéo tiền khôn, Tay hòm chìa khóa… để truyền thông các vấn đề người dân quan tâm.

(Nguồn: p.TH,NS&KSNB CN)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 11
Tất cả: 3938291