Tin tức ngành Ngân hàng Tin tức ngành Ngân hàng

Hội nghị giao ban khối Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Lần thứ II năm 2022

Hội nghị giao ban khối Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ II năm 2022

Chiều ngày 28/6/2022, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (NHNN chi nhánh tỉnh) đã tổ chức Hội nghị giao ban khối Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Lần thứ II năm 2022, nhằm đánh giá kết quả hoạt động ngân hàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, các Trưởng phòng NHNN chi nhánh tỉnh; các đồng chí đại diện Ban Lãnh đạo các chi nhánh Ngân hàng thương mại, Ngân hàng liên doanh, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng 100% vốn nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Kết quả hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: đến cuối tháng 05/2022, tổng nguồn huy động từ nền kinh tế (TT1) trên địa bàn đạt 177.433 tỷ đồng, ước đến cuối tháng 06/2022 đạt 178.800 tỷ đồng, tăng 1,58% so với cuối năm 2021 và tăng 10,64% so với cùng kỳ năm trước; tổng dư nợ đầu tư tín dụng cho các thành phần kinh tế trên địa bàn đạt 144.472 tỷ đồng, ước đến cuối tháng 6/2022, dư nợ đầu tư tín dụng cho các thành phần kinh tế đạt 147.000 tỷ đồng, tăng 16,75% so với cuối năm 2021 và tăng 24,53% so với cùng kỳ năm trước. Ước đến cuối tháng 06/2022, nợ xấu nội bảng của các TCTD trên địa bàn ở mức 1.200 tỷ đồng, chiếm 0,82% tổng dư nợ toàn địa bàn.

Trong đó, kết quả cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số ngành, lĩnh vực kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (mức lãi suất tối đa 4,5%/năm) doanh số cho vay lũy kế từ đầu năm ước đạt 3.800 tỷ đồng, dư nợ đạt 3.250 tỷ đồng, chiếm 2,21% tổng dư nợ, tăng 15,95% so với cuối năm 2021. Trong đó, khách hàng doanh nghiệp là 100 khách hàng, với dư nợ là 1.200 tỷ đồng, chiếm 31,58% dư nợ cho vay chương trình; cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn dư nợ đạt 43.600 tỷ đồng, tăng 21,06% so với cuối năm 2021, chiếm 29,66% tổng dư nợ toàn địa bàn (130.000 khách hàng còn dư nợ); kết quả triển khai các giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn do dịch Covid-19 lũy kế đến 27/6/2022: (i) Chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại các Thông tư của NHNN Việt Nam: các TCTD trên địa bàn đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với 4.282 khách hàng với tổng giá trị nợ (gốc + lãi) là 4.261 tỷ đồng; (ii) Chính sách giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19: các TCTD trên địa bàn đã miễn, giảm lãi vay đối với 41.939 khách hàng, số tiền lãi đã được miễn giảm là 173,5 tỷ đồng cho tổng giá trị nợ 44.778 tỷ đồng; cho vay mới lãi suất ưu đãi với doanh số cho vay đạt 75.046 tỷ đồng (lũy kế 24.724 khách hàng được cấp tín dụng); (iii) Chương trình cho vay vốn (Lãi suất 0%) để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của TTCP: Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh đã thực hiện giải ngân cho 30 doanh nghiệp, hợp tác xã vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất với tổng số tiền 126.614 triệu đồng/11.556 lao động; (iv) Chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo quy định tại Thông tư 03/2022/TT-NHNN và Nghị định số 31/2022/NĐ-CP: Các NHTM trên địa bàn đang tích cực triển khai thực hiện việc hỗ trợ lãi suất theo Thông tư 03 và Nghị định 31 theo các chỉ đạo, hướng dẫn của Hội sở. Một số chi nhánh NHTM trên địa bàn thực hiện đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước trong 02 năm 2022, 2023 và từng năm theo quy định tại Thông tư 03 và Nghị định 31. Hiện nay, các chi nhánh NHTM đang triển khai rà soát hồ sơ khách hàng theo đối tượng, ngành quy định tại Nghị định 31, chuẩn bị kịp thời cho kế hoạch thực hiện hỗ trợ lãi suất cho khách hàng của đơn vị khi được Hội sở phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ lãi suất.

Hội nghị đã nghe các ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các chi nhánh Ngân hàng thương mại về các khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số, các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh và thực hiện thu hồi nợ vay theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính Phủ.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lợi – Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh ghi nhận các ý kiến phát biểu và đánh giá cao sự nỗ lực, phối hợp thực hiện của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, đồng chí yêu cầu các đơn vị bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của ngành Ngân hàng 6 tháng cuối năm 2022 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và NHNN Việt Nam, tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

- Triển khai đầy đủ, kịp thời các cơ chế chính sách mới, giải pháp điều hành của NHNN Việt Nam, ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/01/2022 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022; Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 13/01/2022 về việc đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng và Thông tư số 01/2022/TT-NHNN ngày 28/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tiếp nhận và kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, kiến nghị qua đường dây nóng liên quan đến Chỉ thị số 02/CT-NHNN; đối với kiến nghị vượt thẩm quyền, báo cáo NHNN Việt Nam, UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn xử lý.

- Yêu cầu các Tổ chức tín dụng tăng cường phối hợp với các cơ quan báo/ đài địa phương tuyên truyền các chính sách của ngành Ngân hàng; đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động chống tội phạm lừa đảo, chống hoạt động lừa dối để đảm bảo vệ người mở tài khoản, giao dịch online.

Tích cực nghiên cứu bộ câu hỏi về truyền thông chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Đề nghị các NHTM trên địa bàn thường xuyên cập nhật và kịp thời thông báo về NHNN chi nhánh tỉnh kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ và Thông tư 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam của đơn vị mình để NHNN chi nhánh tỉnh kịp thời tổng hợp, phản ánh khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế để có kiến nghị đến các đơn vị liên quan theo thẩm quyền xử lý.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ và nguồn vốn ngân hàng, từng bước phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình.

- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt; đẩy mạnh việc triển khai mở tài khoản cho người từ 15 tuổi trở lên theo Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh, đặc biệt triển khai cho các vùng xa, vùng nông thôn, tăng cường áp dụng dịch vụ ngân hàng điện tử; chủ động giới thiệu các chương trình, sản phẩm tín dụng phù hợp để hỗ trợ tích cực các đối tượng, ngành kinh tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ vay vốn, hồ sơ đề nghị cơ cấu lại nợ của khách hàng, nhưng không nới lỏng, hạ thấp điều kiện tín dụng.

Yêu cầu các NHTM quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác gửi báo cáo định kỳ, các báo cáo về chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, Giám đốc các NHTM chịu trách nhiệm với NHNN về việc báo cáo chính xác, kịp thời theo định kỳ để NHNN chi nhánh tỉnh có số liệu tổng hợp báo cáo phục vụ UBND tỉnh họp định kỳ với Ban Chuyển đổi số Quốc gia.

- Về công tác an toàn kho quỹ, đề nghị các NHTM triển khai thực hiện tốt công văn số 1502/BRI-TTKQ &HC ngày 01/6/2022 của NHNN chi nhánh tỉnh về việc đóng bó tuyển chọn, phân loại để làm sạch, đẹp đồng tiền trong lưu thông. NHNN chi nhánh tỉnh sẽ kiên quyết trả lại các bó tiền đóng không đúng quy định. 

- Cảnh báo các NHTM không được bắt buộc doanh nghiệp, khách hàng vay mua bảo hiểm khi giải quyết khoản vay. NHNN chi nhánh tỉnh sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN VN.

- NHNN chi nhánh tỉnh nhận được phản ánh về công tác thu nợ của một số NHTM trên địa bàn có sự tham gia của các công ty thu nợ bên ngoài, đề nghị các đơn vị rà soát và chấn chỉnh ngay việc này. Nếu NHNN chi nhánh tỉnh nhận được thông tin chính xác sẽ phối hợp với Công an để xử lý nghiêm.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được tiếp cận với chính sách hỗ trợ lãi suất, tiếp cận nguồn vốn ngân hàng với lãi suất thấp hơn, góp phần giảm bớt chi phí kinh doanh, tăng hiệu quả hoạt động và góp phần mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo nền tảng và động lực phát triển trong giai đoạn phục hồi, phát triển kinh tế sau COVID-19 theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ và Thông tư 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Hạn chế đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và các hoạt động nhiều rủi ro mà NHNN đã cảnh báo (chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp…).

- Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ đạo của Chính phủ; triển khai thực hiện Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

- Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện các cơ chế chính sách về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng về NHNN chi nhánh tỉnh, để tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn xử lý, đảm bảo hoạt động Ngân hàng phát triển an toàn, hiệu quả./.

(Nguồn: p.TH,NS&KSNB CN)

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 3012465