Tin tức ngành Ngân hàng Tin tức ngành Ngân hàng

Hội nghị triển khai nhiệm vụ đầu năm 2022 ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội nghị triển khai nhiệm vụ đầu năm 2022 ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chiều ngày 17/02/2022, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (NHNN chi nhánh tỉnh) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ đầu năm 2022 ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhằm đánh giá kết quả hoạt động ngân hàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đầu năm 2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm ngành Ngân hàng trong thời gian tới. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, các Trưởng phòng NHNN chi nhánh tỉnh; các đồng chí đại diện Ban Lãnh đạo các chi nhánh Ngân hàng thương mại, Ngân hàng liên doanh và chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Kết quả hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: đến cuối tháng 01/2022, tổng nguồn huy động từ nền kinh tế (TT1) trên địa bàn đạt 175.876 tỷ đồng, giảm 0,08% so với cuối năm 2021 (tăng 16,41% so với cùng kỳ năm trước); tổng dư nợ đầu tư tín dụng cho các thành phần kinh tế đạt 131.010 tỷ đồng, tăng 4,05% so với cuối năm 2021 (tăng 22,63% so với cùng kỳ năm trước). Ước đến cuối tháng 01/2022, nợ xấu nội bảng của hệ thống các TCTD trên địa bàn ở mức 1.200 tỷ đồng, chiếm 0,92% trong tổng dư nợ toàn địa bàn.

Trong đó, kết quả cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số ngành, lĩnh vực kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (mức lãi suất tối đa 4,5%/năm) dư nợ ước đạt 3.000 tỷ đồng, chiếm 2,29% tổng dư nợ, tăng 7,03% so với cuối năm 2021; cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, dư nợ ước đạt 36.100 tỷ đồng, tăng 1,96% so với cuối năm 2021; kết quả triển khai các giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn do dịch Covid-19, lũy kế đến ngày 16/02/2022: (i) Chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại các Thông tư của NHNN Việt Nam: các TCTD trên địa bàn đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với 4.250 khách hàng với tổng giá trị nợ (gốc + lãi) là 4.492 tỷ đồng; (ii) Chính sách giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng: các TCTD trên địa bàn đã miễn, giảm lãi vay đối với 41.939 khách hàng, số tiền lãi đã được miễn giảm là 173,48 tỷ đồng cho tổng giá trị nợ 44.773 tỷ đồng; (iii) Cho vay mới lãi suất ưu đãi với doanh số cho vay đạt 74.279 tỷ đồng (lũy kế 23.664 khách hàng được cấp tín dụng); Chương trình cho vay vốn (Lãi suất 0%) để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của TTCP: Lũy kế đến ngày 16/02/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh đã thực hiện giải ngân cho 29 doanh nghiệp, hợp tác xã vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất với tổng số tiền 114.308 triệu đồng/10.953 lao động.

Hội nghị đã nghe các ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các chi nhánh Ngân hàng thương mại về các khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số, các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh và thực hiện thu hồi nợ vay theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính Phủ.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lợi – Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh ghi nhận các ý kiến phát biểu và đánh giá cao sự nỗ lực, phối hợp thực hiện của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh trong năm 2021. Đồng thời, đồng chí yêu cầu các đơn vị bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của ngành Ngân hàng năm 2022 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và NHNN Việt Nam, tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

- Triển khai đầy đủ, kịp thời các cơ chế chính sách mới, giải pháp điều hành của NHNN Việt Nam, ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

- Tuân thủ đúng các quy định về cơ cấu các loại mệnh giá tiền chi ra lưu thông; đảm bảo tỷ lệ cơ cấu hợp lý, đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt của khách hàng.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ và nguồn vốn ngân hàng, từng bước phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình.

- Đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường áp dụng dịch vụ ngân hàng điện tử; chủ động giới thiệu các chương trình, sản phẩm tín dụng phù hợp để hỗ trợ tích cực các đối tượng, ngành kinh tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ vay vốn, hồ sơ đề nghị cơ cấu lại nợ của khách hàng, nhưng không nới lỏng, hạ thấp điều kiện tín dụng.

- Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động theo quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

- Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện các cơ chế chính sách về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng về NHNN chi nhánh tỉnh, để tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn xử lý, đảm bảo hoạt động Ngân hàng phát triển an toàn, hiệu quả./.

Nguồn: p.TH,NS&KSNB CN


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 2871169