Tin tức ngành Ngân hàng Tin tức ngành Ngân hàng

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2022 của NHNN chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hưởng ứng phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng giai đoạn 2020-2025; phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2022 do Thống đốc phát động đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Ngân hàng hăng hái thi đua thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế, xã hội và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng năm 2022 tại Công văn số 9187/NHNN-TĐKT ngày 28/12/2021 của Vụ Thi đua-Khen thưởng NHNN Việt Nam với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2022"; phong trào thi đua năm 2022 do Cụm thi đua 8 phát động và phong trào thi đua yêu nước năm 2022 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát động, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng NHNN chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 124/KHTĐ-BRI ngày 11/01/2022 về phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2022 của NHNN chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhằm động viên toàn thể cán bộ, công chức và người lao động tại NHNN Chi nhánh tỉnh hăng hái thi đua khắc phục khó khăn đặc biệt là phòng, chống đại dịch Covid-19, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2022.

Toàn văn nội dung Kế hoạch: Tại đây

(Nguồn: p.TH,NS&KSNB CN)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 2790554