Tin tức ngành Ngân hàng Tin tức ngành Ngân hàng

Hội nghị giao ban khối Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ III năm 2021

Hội nghị Giao ban khối Ngân hàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ III năm 2021

Chiều ngày 09/11/2021, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (NHNN chi nhánh tỉnh) đã tổ chức Hội nghị giao ban khối Ngân hàng trên địa bàn lần thứ III năm 2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động ngân hàng 10 tháng đầu năm 2021 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, các Trưởng phòng NHNN chi nhánh tỉnh; các đồng chí đại diện Ban Lãnh đạo của 24 TCTD trên địa bàn tỉnh BR-VT, gồm Ngân hàng CSXH, Ngân hàng Liên doanh Việt Nga và 22 Ngân hàng TMCP (là các chi nhánh thuộc 16 TCTD thực hiện cam kết giảm lãi suất cho vay với Hiệp hội ngân hàng).

Trong 10 tháng đầu năm 2021, NHNN chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức triển khai, thực hiện kịp thời và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2021, góp phần hoàn thành kế hoạch phát phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021 của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Hoạt động Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục duy trì sự phát triển ổn định, an toàn, hiệu quả. Tính đến cuối tháng 10/2021, tổng nguồn huy động từ nền kinh tế (TT1) trên địa bàn đạt 164.155 tỷ đồng, tăng 6,88% so với cuối năm 2020; tổng dư nợ đầu tư tín dụng cho các thành phần kinh tế trên địa bàn đạt 119.503 tỷ đồng, tăng 12,36% so với cuối năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các TCTD chiếm 1,18% trong tổng dư nợ toàn địa bàn, tăng 35,92% so với cuối năm 2020.

Tính đến cuối tháng 10/2021, dư nợ tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp ước đạt 43.000 tỷ đồng, tăng 7,42% so với cuối năm 2020; dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 46.300 tỷ đồng, tăng 11,72% so với cuối năm 2020; dư nợ tín dụng đối với các dự án thuộc lĩnh vực kinh tế mũi nhọn (công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao) so với tổng dư nợ chiếm khoảng: công nghiệp chế biến, chế tạo 8%; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 8%; vận tải kho bãi 2,5%; dịch vụ lưu trú và ăn uống 2%; lĩnh vực khác 79,5%.

Bên cạnh đó, các TCTD trên địa bàn đã tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Cụ thể như sau:

+ Về kết quả triển khai cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn/giảm lãi vay theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN và các chính sách giảm lãi suất vay đối với dư nợ hiện hữu (lên đến 1%/năm) và các khoản cho vay mới (lãi suất thấp hơn so với trước dịch từ 0,5-2%/năm):  Lũy kế đến cuối tháng 10/2021, các TCTD đã thực hiện: (i) cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với 4.121 khách hàng với tổng giá trị nợ (gốc + lãi) là 3.200 tỷ đồng; (ii) Miễn, giảm lãi vay đối với 39.908 khách hàng, số tiền lãi đã được miễn giảm là 155,14 tỷ đồng cho tổng giá trị nợ 41.382 tỷ đồng; (iii) Cho vay mới lãi suất ưu đãi với doanh số cho vay đạt 55.232 tỷ đồng (17.533 khách hàng còn dư nợ).

+ Chương trình cho vay trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất (theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ): Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh đã thực hiện giải ngân cho 18 doanh nghiệp với tổng số tiền là 4.814 triệu đồng (753 lao động).

+ Chính sách hỗ trợ tín dụng đối với các đơn vị sản xuất, phân phối hàng hóa thiết yếu trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn tỉnh: (i) ký hợp đồng tín dụng mới cho 05 khách hàng, doanh số giải ngân là 40,8 tỷ đồng; (ii) ký tăng hạn mức tín dụng cho 02 khách hàng, doanh số giải ngân là 54,3 tỷ đồng; (iii) tục giải ngân với mức lãi suất ưu đãi theo Hợp đồng tín dụng đã ký kết cho 40 khách hàng với doanh số giải ngân là 917 tỷ đồng.

Hội nghị đã nghe các ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các Ngân hàng về các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị đối với hoạt động Ngân hàng trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Trọng tâm, các đại biểu thảo luận, trao đổi về các giải pháp thực hiện đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh BR-VT trong thời gian tới, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh bàn hành kèm theo Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lợi – Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh ghi nhận các ý kiến phát biểu và đánh giá cao sự nỗ lực, phối hợp của các TCTD trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí yêu cầu các đơn vị bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của ngành Ngân hàng, tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

- Quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN Việt Nam, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 và của chính quyền địa phương nơi có điểm hoạt động ngân hàng; chủ động rà soát phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

- Triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Nhà nước, chỉ đạo của UBND tỉnh, NHNN Việt Nam, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt, tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN và sửa đổi bởi Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 và Thông tư 14/2021/TT-NHNN ngày 07/9/2021; Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Kế hoạch của hệ thống Ngân hàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; hoàn thành các nhiệm vụ phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; kiểm soát và nâng cao chất lượng tín dụng; ưu tiên vốn vay cho các ngành, lĩnh vực ưu tiên…; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn vay ngân hàng, đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân tháo gỡ khó khăn, từng bước phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh tiếp tục triển khai cho người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường hoạt động truyền thông kết quả triển khai và định hướng trong thời gian tới về những chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; báo cáo kịp thời về NHNN chi nhánh tỉnh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện để kịp thời tổng hợp những vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh và NHNN Việt Nam xem xét, hướng dẫn xử lý.

(Nguồn: TH,NS&KSNB CN)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 2675770