Tin tức ngành Ngân hàng Tin tức ngành Ngân hàng

HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Trong Quý III và 9 tháng đầu năm 2021, bối cảnh kinh tế trong nước nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức triển khai, thực hiện kịp thời và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2021, góp phần hoàn thành kế hoạch phát phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021 của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tập trung ưu tiên vốn cho sản xuất, kinh doanh, đặc biệt các Chương trình tín dụng, 05 lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, của Ngành; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro (bất động sản, chứng khoán, các dự án BOT, BT giao thông...); tiếp tục triển khai quyết liệt, thiết thực, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; triển khai đa dạng sản phẩm tín dụng Ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn hợp pháp của người dân, góp phần hạn chế tín dụng đen; tuân thủ các quy định và chỉ đạo của Thống đốc về cơ chế lãi suất, về hoạt động kinh doanh, đại lý bảo hiểm; tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay và phù hợp với quy định của pháp luật.

Hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng cũng chịu nhiều áp lực vừa phải đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm nhằm đảm bảo ổn định, an toàn hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, với điều kiện thuận lợi về tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, sự hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời của NHNN Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương và NHNN chi nhánh tỉnh, hoạt động Ngân hàng trên địa bàn tiếp tục duy trì sự phát triển ổn định, an toàn, hiệu quả: đến cuối tháng 9/2021, tổng nguồn huy động từ nền kinh tế (TT1) đạt 165.439 tỷ đồng, tăng 7,71% so với cuối năm 2020  và tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước; tổng dư nợ đầu tư tín dụng cho các thành phần kinh tế đạt 117.767 tỷ đồng, tăng 10,73% so với cuối năm 2020 (cùng kỳ năm trước tăng 12,08%). Nợ xấu nội bảng của các TCTD trên địa bàn ở mức 1.380 tỷ đồng, chiếm 1,17% trong tổng dư nợ toàn địa bàn, tăng 34% so với cuối năm 2020.

Trong đó, dư nợ tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp đạt 42.620 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cuối năm 2020; dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 32.446 tỷ đồng, tăng 9,85% so với cuối năm 2020; dư nợ tín dụng đối với các dự án thuộc lĩnh vực kinh tế mũi nhọn (công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao) so với tổng dư nợ chiếm khoảng: công nghiệp chế biến, chế tạo 8%; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 8%; vận tải kho bãi 3%; dịch vụ lưu trú và ăn uống 2%; lĩnh vực khác 79%.

Bên cạnh đó, các TCTD trên địa bàn đã tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Cụ thể như sau:

+ Về kết quả triển khai cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn/giảm lãi vay theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN và các chính sách giảm lãi suất vay đối với dư nợ hiện hữu (lên đến 1%/năm) và các khoản cho vay mới (lãi suất thấp hơn so với trước dịch từ 0,5-2%/năm):  Lũy kế đến cuối tháng 9/2021, các TCTD đã thực hiện: (i) cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với 3.972 khách hàng với tổng giá trị nợ (gốc + lãi) là 3.005 tỷ đồng; (ii) Miễn, giảm lãi vay đối với 39.907 khách hàng, số tiền lãi đã được miễn giảm là 152,3 tỷ đồng cho tổng giá trị nợ 41.203 tỷ đồng; (iii) Cho vay mới lãi suất ưu đãi với doanh số cho vay đạt 52.098 tỷ đồng (9.531 khách hàng còn dư nợ).

+ Chương trình cho vay trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất (theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ): Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh đã thực hiện giải ngân cho 15 doanh nghiệp vay trả lương ngừng việc với tổng số tiền là 4.240 triệu đồng (680 lao động).

+ Chính sách hỗ trợ tín dụng đối với các đơn vị sản xuất, phân phối hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh: (i) ký hợp đồng tín dụng mới cho 05 khách hàng, doanh số giải ngân là 33,8 tỷ đồng; (ii) ký tăng hạn mức tín dụng cho 02 khách hàng, doanh số giải ngân là 42,3 tỷ đồng; (iii) tục giải ngân với mức lãi suất ưu đãi theo Hợp đồng tín dụng đã ký kết cho 40 khách hàng với doanh số giải ngân là 782 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng năm 2021 theo Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 07/01/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, NHNN chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Nhà nước, chỉ đạo của UBND tỉnh, NHNN Việt Nam, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt, tiếp tục triển khai nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN và sửa đổi bởi Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 và Thông tư 14/2021/TT-NHNN ngày 07/9/2021; triển khai Kế hoạch của hệ thống Ngân hàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; hoàn thành các nhiệm vụ phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; kiểm soát và nâng cao chất lượng tín dụng; ưu tiên vốn vay cho các ngành, lĩnh vực ưu tiên…; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn vay ngân hàng, đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân tháo gỡ khó khăn, từng bước phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.

(Nguồn: TH,NS&KSNB CN)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 2790496