Tin tức ngành Ngân hàng Tin tức ngành Ngân hàng

HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021 của tỉnh, kết hợp cùng định hướng chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2021, NHNN chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2021. Trong đó ưu tiên tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh, đặc biệt các Chương trình tín dụng, 05 lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, của Ngành; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro (bất động sản, chứng khoán, các dự án BOT, BT giao thông...); tiếp tục triển khai quyết liệt, thiết thực, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam; triển khai đa dạng sản phẩm tín dụng Ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn hợp pháp của người dân, góp phần hạn chế tín dụng đen; tuân thủ các quy định và chỉ đạo của Thống đốc về cơ chế lãi suất, về hoạt động kinh doanh, đại lý bảo hiểm; tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay và phù hợp với quy định của pháp luật; công tác an toàn kho quỹ và an ninh mạng trong hoạt động thanh toán trong dịp Lễ, Tết;...

Các TCTD trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Nhà nước, Ngành, địa phương và ý kiến chỉ đạo của Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh; chấp hành quy định của NHNN Việt Nam về cơ chế lãi suất; tập trung vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, các dự án, các ngành mũi nhọn, trọng điểm của địa phương, phục vụ các chương trình chính sách của Nhà nước cũng như mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết quả hoạt động tính đến 30/6/2021 như sau:

- Hoạt động huy động vốn: tổng nguồn huy động từ nền kinh tế (TT1) đạt 161.597 tỷ đồng, tăng 5,21% so với cuối năm 2020 (+8.006 tỷ đồng) và tăng 13,52% (+19.244 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước (huy động vốn toàn ngành Ngân hàng tăng 4,09% so với cuối năm 2020 và tăng 13,49% so với cùng kỳ năm trước).

- Hoạt động tín dụng: tổng dư nợ đầu tư tín dụng cho các thành phần kinh tế đạt 118.048 tỷ đồng, tăng 11% so với cuối năm 2020 (+11.694 tỷ đồng) và tăng 25% (+23.616 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước (tín dụng toàn ngành Ngân hàng tăng 6,47% so với cuối năm 2020 và tăng 15,24% so với cùng kỳ năm trước).

Trong đó, dư nợ cho vay lĩnh vực sản xuất đạt 87.040 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cuối năm 2020, chiếm 73,73% so với tổng dư nợ; dư nợ cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam đáp ứng nhu cầu vốn đối với một số lĩnh vực ưu tiên đạt 3.402 tỷ đồng, không tăng so với cuối năm 2020; dư nợ tín dụng của khách hàng doanh nghiệp đạt 42.901 tỷ đồng, tăng 7,18% so với cuối năm 2020; dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 31.925 tỷ đồng, tăng 8,09% so với cuối năm 2020; dư nợ cho vay Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt 18.853 tỷ đồng, tăng 4,62% so với cuối năm 2020.

Bên cạnh đó, các TCTD trên địa bàn tiếp tục triển khai quyết liệt, thiết thực, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ khách hàng để duy trì và khôi phục các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ "vừa chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế"; thực hiện rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ đề nghị miễn giảm lãi vay, cơ cấu lại các khoản nợ, hồ sơ vay vốn của khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong vay vốn tín dụng ngân hàng nhưng không nới lỏng, hạ thấp các điều kiện tín dụng. Kết quả thực hiện các giải pháp hỗ trợ như sau:

+ Về giảm lãi suất cho vay

Từ đầu năm đến nay, các NHTM trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều đợt giảm lãi suất cho vay đối với các khoản dư nợ hiện hữu và giải ngân mới của khách hàng. Do đó mặt bằng lãi suất chung trên địa bàn có xu hướng giảm so với cuối năm 2020:

.Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với một số ngành, lĩnh vực ưu tiên tối đa là 4,5%/năm; đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thông thường ở mức 7-10%/năm (giảm từ 0,1%-2% so với đầu năm); Lãi suất cho vay trung, dài hạn bằng VND đối với ngành, lĩnh vực ưu tiên ở phổ biến ở mức 7-10%/năm (giảm khoảng 0,2% so với đầu năm). Đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thông thường phổ biến ở mức 8-12%/năm (giảm 0,2%-0,7% so với đầu năm).

.Lãi suất cho vay bằng USD: Lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3,5-5,5%/năm (giảm 0,2%-0,5% so với đầu năm). Lãi suất cho vay trung hạn, dài hạn phổ biến ở mức 6-7,5%/năm.

+ Các chương trình/gói hỗ trợ tín dụng: Hiện đã có 19/43 chi nhánh NHTM đang triển khai chính sách hỗ trợ tín dụng theo chỉ đạo của Hội sở (chính sách giảm lãi suất cho vay, cho vay mới) nổi bật:

Hệ thống Agribank (gói tín dụng 200.000 tỷ đồng, áp dụng lãi suất thấp hơn từ 2% - 2,5%/năm lãi suất cho vay thông thường, cùng đối tượng; đối với các khoản vay còn dư nợ đến ngày 15/7/2021; giảm đến 10% lãi suất vay đối với các khoản vay ngắn hạn lãi suất từ 5%/năm và khoản vay trung dài hạn lãi suất từ 7%/năm); Hệ thống BIDV (gói tín dụng với quy mô 150.000 tỷ, lãi suất giảm 1-1,5%/năm so với kỳ trước; giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu bình quân 1%/năm, với nhóm ngành nghề bị ảnh hưởng trực tiếp giảm 2%/năm); Hệ thống Vietcombank (đối với KHDN: giảm 1%/năm cho các KH thuộc 9 ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhóm còn lại giảm 0,5%/năm; đối với KHCN: cho vay sản xuất kinh doanh: giảm 1%/năm, cho vay tiêu dùng: giảm 0,5%/năm); Hệ thống Sacombank (giảm 1%/năm dư nợ hiện hữu cho các ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp; riêng doanh nghiệp xuất nhập khẩu được áp dụng gói tín dụng 10.000 tỷ đồng với lãi suất từ 4%/năm thời hạn vay tối đa 6 tháng); TienphongBank (gói tín dụng 4.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi 7,5%, giảm 2-3%/năm so với vay thông thường);...

+ Về hỗ trợ tín dụng theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN và Thông tư số 03/2021/TT-NHNN: đến thời điểm 30/6/2021 (số liệu lũy kế từ khi thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-NHNN - ngày 13/3/2020), các TCTD đã triển khai có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng: (i) Thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với 425 khách hàng với tổng giá trị nợ (gốc + lãi) là 1.181 tỷ đồng; (ii) Miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ đối với 55 khách hàng, số tiền lãi đã được miễn giảm là 2 tỷ đồng cho tổng giá trị nợ 358 tỷ đồng; (iii) Cho vay mới lãi suất ưu đãi thấp hơn so với lãi suất cho vay trước khi có dịch khoảng từ 1-2% với doanh số cho vay mới lũy kế đạt 43.803 tỷ đồng, số khách hàng còn dư nợ là 3.538 khách hàng.

- Về chất lượng tín dụng: nợ xấu trên địa bàn mức 1.450 tỷ đồng, chiếm 1,23% trong tổng dư nợ toàn địa bàn (do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của một số ngành, lĩnh vực nên tỷ lệ nợ xấu tăng lên trên 1% và tăng 40,78% so với cuối năm 2020, tương đương 420 tỷ đồng).

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

- Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh: tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, chỉ đạo của Nhà nước, của Ngành; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động Ngân hàng và ngoại hối theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN Việt Nam và quy định của pháp luật; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại NHNN chi nhánh tỉnh theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phối hợp với các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, giải thích cho người dân về tác hại của tín dụng đen đồng thời đề xuất các giải pháp ngăn chặn, hạn chế hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn xã hội tại địa phương; đáp ứng kịp thời nhu cầu về tiền mặt về giá trị và cơ cấu mệnh giá cho các TCTD, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát định kỳ, đột xuất tại các TCTD trên địa bàn; thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-NHNN và Thông tư 03/2021/TT-NHNN để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, thiếu trách nhiệm, cố tình gây khó khăn, phiền hà, chậm xử lý hoặc xử lý không triệt để các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân; triển khai Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 11/7/2021 của UBND tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ...

- Đối với các TCTD: tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, liên tục và thông suốt trong mọi tình huống; quán triệt chỉ đạo của NHNN Việt Nam, Hội sở và NHNN chi nhánh tỉnh trong triển khai thực hiện chỉ đạo của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2021; tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp hỗ trợ khách hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng hóa thiết yếu cho người dân trên địa bàn tỉnh được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng theo đúng quy định; thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo của Thống đốc NHNN Việt Nam về hoạt động kinh doanh, đại lý bảo hiểm; về cơ chế lãi suất; đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường áp dụng dịch vụ ngân hàng điện tử; chủ động giới thiệu các chương trình, sản phẩm tín dụng phù hợp để hỗ trợ tích cực các đối tượng, ngành kinh tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ vay vốn, đề nghị cơ cấu lại nợ của khách hàng; Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh triển khai thực hiện cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động theo quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

(Nguồn: TH,NS&KSNB CN)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 2790509