Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hoạt động Vàng - Ngoại hối
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục điều chỉnh Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm đối với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài Hoạt động Vàng - Ngoại hối
2 Thủ tục tặng thưởng “Tập thể lao động xuất sắc” đối với các tổ chức tài chính vi mô Hoạt động Vàng - Ngoại hối
3 Thủ tục khen thưởng cho các tập thể, cá nhân ngoài ngành ngân hàng có nhiều thành tích đóng góp trực tiếp, thiết thực cho hoạt động của ngành ngân hàng trên địa bàn Hoạt động Vàng - Ngoại hối
4 Thủ tục khen thưởng đột xuất đối với các tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động Vàng - Ngoại hối
5 Thủ tục khen thưởng chuyên đề đối với các tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động Vàng - Ngoại hối
6 Thủ tục đăng ký danh hiệu thi đua đối với các tổ chức tài chính vi mô Hoạt động Vàng - Ngoại hối
7 Thủ tục đăng ký Giao dịch ngoại hối liên quan đầu tư ra nước ngoài ( Dầu khí) Hoạt động Vàng - Ngoại hối
8 Thủ tục đăng ký thay đổi Giao dịch ngoại hối liên quan đầu tư ra nước ngoài (Dầu khí) Hoạt động Vàng - Ngoại hối
9 Thủ tục gia hạn Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh casino Hoạt động Vàng - Ngoại hối
10 Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh casino Hoạt động Vàng - Ngoại hối
11 Thủ tục chuyển đổi Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh casino Hoạt động Vàng - Ngoại hối
12 Thủ tục cấp lại Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh casino Hoạt động Vàng - Ngoại hối
13 Thủ tục cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh casino Hoạt động Vàng - Ngoại hối
14 Thủ tục chuyển đổi Giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài Hoạt động Vàng - Ngoại hối
15 Thủ tục Gia hạn Giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài Hoạt động Vàng - Ngoại hối
16 Thủ tục điều chỉnh giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài Hoạt động Vàng - Ngoại hối
17 Thủ tục cấp lại giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài Hoạt động Vàng - Ngoại hối
18 Thủ tục cấp giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài Hoạt động Vàng - Ngoại hối
19 Thủ tục chuyển đổi sang văn bản chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế Hoạt động Vàng - Ngoại hối
20 Quy trình đề nghị điều chỉnh Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm đối với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức mỹ nghệ với nước ngoài Hoạt động Vàng - Ngoại hối
Hiển thị 1 - 20 of 38 kết quả.
của 2

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 2370821