Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hoạt động Vàng - Ngoại hối
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục chấp thuận thay đổi, bổ sung trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế Hoạt động Vàng - Ngoại hối
2 Thủ tục cho phép mang tiền của nước có chung biên giới vào các tỉnh nội địa Hoạt động Vàng - Ngoại hối
3 Cấp giấy phép mang tiền của nước có chung biên giới và đồng Việt Nam bằng tiền mặt ra nước ngoài Hoạt động Vàng - Ngoại hối
4 Thủ tục cấp lại Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh casino Hoạt động Vàng - Ngoại hối
5 Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh casino Hoạt động Vàng - Ngoại hối
6 Thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí Hoạt động Vàng - Ngoại hối
7 Thủ tục chấp thuận thay đổi, bổ sung đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế Hoạt động Vàng - Ngoại hối
8 Thủ tục đề nghị khoanh nợ đối với khách hàng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên phạm vi rộng Hoạt động Vàng - Ngoại hối
9 Thủ tục đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí Hoạt động Vàng - Ngoại hối
10 Thủ tục cấp giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu sang Campuchia Hoạt động Vàng - Ngoại hối
11 Thủ tục xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng Hoạt động Vàng - Ngoại hối
12 Thủ tục cấp Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh, định cư ở nước ngoài Hoạt động Vàng - Ngoại hối
13 Thủ tục đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh Hoạt động Vàng - Ngoại hối
14 Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh Hoạt động Vàng - Ngoại hối
15 Thủ tục chuyển đổi Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh casino Hoạt động Vàng - Ngoại hối
16 Thủ tục gia hạn Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh casino Hoạt động Vàng - Ngoại hối
17 Thủ tục cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh casino Hoạt động Vàng - Ngoại hối
18 Thủ tục xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng Hoạt động Vàng - Ngoại hối
19 Thủ tục đăng ký thay đổi thông tin tài khoản truy cập Trang điện tử của doanh nghiệp thực hiện vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh Hoạt động Vàng - Ngoại hối
20 Thủ tục đăng ký tài khoản truy cập Trang điện tử của doanh nghiệp thực hiện vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh Hoạt động Vàng - Ngoại hối
Hiển thị 1 - 20 of 33 kết quả.
của 2

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 3938021