Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục đề nghị cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trụ sở đặt tại địa bàn tỉnh, thành phố là đối tượng thanh tra, giám sát an toàn vi mô của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
2 Chấp thuận cho ngân hàng thương mại tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
3 Chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng thương mại Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
4 Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm/xác nhận thay đổi địa chỉ (không phát sinh thay đổi địa điểm) đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của NHTM Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
5 Thủ tục chấp thuận khai trương hoạt động quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
6 Thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài thuộc thẩm quyền thu hồi Giấy phép của Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
7 Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi của văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
8 Thủ tục chấp thuận dự kiến nhân sự bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân hàng nước ngoài Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
9 Thủ tục thông báo danh sách những người được bầu, bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
10 Thủ tục gia hạn thời hạn thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
11 Báo cáo về việc khai trương hoạt động văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước của ngân hàng thương mại Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
12 Báo cáo về việc tự nguyện chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước của ngân hàng thương mại Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
13 Báo cáo về việc chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, NH 100% vốn ở nước ngoài của ngân hàng thương mại Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
14 Báo cáo về việc thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài của ngân hàng thương mại Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
15 Thủ tục Thu hồi Giấy phép của Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
16 Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
17 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện khai trương hoạt động phòng giao dịch bưu điện Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
18 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện hoạt động tại địa điểm mới đối với phòng giao dịch bưu điện thay đổi địa điểm Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
19 Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
20 Thủ tục chấp thuận thay đổi tên và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi tên của chi nhánh ngân hàng nước ngoài Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
Hiển thị 1 - 20 of 75 kết quả.
của 4

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 3012545