Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
2 Thủ tục thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh) của tổ chức tín dụng phi ngân hàng Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
3 Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
4 Thủ tục báo cáo việc khai trương hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
5 Thủ tục chấp thuận thay đổi tên của quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
6 Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
7 Thủ tục chấp thuận thay đổi địa chỉ (không thay đổi địa điểm) đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
8 Thủ tục chấp thuận thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
9 Thủ tục chấp thuận thay đổi thay đổi mức vốn điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
10 Thủ tục chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
11 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện hoạt động tại địa điểm mới đối với phòng giao dịch bưu điện thay đổi địa điểm Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
12 Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
13 Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của ngân hàng hợp tác xã Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
14 Thủ tục chấp thuận thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm đặt trụ sở) Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
15 Quy trình cấp giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
16 Thủ tục đề nghị cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trụ sở đặt tại địa bàn tỉnh, thành phố là đối tượng thanh tra, giám sát an toàn vi mô của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
17 Chấp thuận cho ngân hàng thương mại tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
18 Chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng thương mại Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
19 Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm/xác nhận thay đổi địa chỉ (không phát sinh thay đổi địa điểm) đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của NHTM Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
20 Thủ tục chấp thuận khai trương hoạt động quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
Hiển thị 1 - 20 of 86 kết quả.
của 5

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 3938428