Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
vbpq-search-results
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
21 Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
22 Thủ tục chấp thuận thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong trường hợp không phát sinh thay đổi địa điểm đặt trụ sở và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
23 Thủ tục chấp thuận gia hạn thời hạn hoạt động và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung gia hạn thời hạn hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
24 Thủ tục chấp thuận tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên (trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng) của ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
25 Thủ tục chấp thuận tăng mức vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
26 Thông báo điều kiện khai trương hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
27 Báo cáo về việc đổi tên phòng giao dịch của Ngân hàng thương mại Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
28 Thủ tục thông báo điều kiện khai trương hoạt động của ngân hàng hợp tác xã Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
29 Thủ tục chấp thuận nguyên tắc tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
30 Thủ tục đề nghị chấp thuận tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
31 Thủ tục sáp nhập, hợp nhất quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
32 Thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
33 Thủ tục chấp thuận thay đổi tên của quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
34 Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
35 Thủ tục chấp thuận thay đổi địa chỉ (không thay đổi địa điểm) đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
36 Thủ tục chấp thuận thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
37 Thủ tục chấp thuận thay đổi thời hạn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
38 Thủ tục chấp thuận thay đổi thay đổi mức vốn điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
39 Thủ tục chấp thuận đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng của quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
40 Thủ tục chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
Hiển thị 21 - 40 of 75 kết quả.
của 4

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 2947512