Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
101 Thủ tục thay đổi tên phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
102 Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
103 Thủ tục chấp thuận chấp thuận thay đổi địa chỉ đặt trụ sở phòng giao dịch do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm) của quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
104 Thủ tục chấp thuận tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
105 Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tín dụng phi ngân hàng Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
106 Thủ tục chấp thuận mua bán, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn và bên mua, bên nhận chuyển nhượng dự kiến là cổ đông thường; mua bán, chuyển nhượng cổ phần dẫn đến cổ đông lớn trở thành cổ đông thường của tổ chức tín dụng phi ngân hàng Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
107 Thủ tục chấp thuận mua bán, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn và bên mua, bên nhận chuyển nhượng dự kiến là cổ đông lớn; mua bán, chuyển nhượng cổ phần dẫn đến việc trở thành cổ đông lớn của tổ chức tín dụng phi ngân hàng Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
108 Thủ tục chấp thuận tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng của tổ chức tín dụng phi ngân hàng Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
109 Thủ tục thông báo khai trương hoạt động chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
110 Thủ tục thông báo khai trương hoạt động văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tín dụng phi ngân hàng Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
111 Thủ tục thông báo thay đổi tên chi nhánh; tên, địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tín dụng phi ngân hàng Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
112 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô có địa bàn hoạt động trong phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký mới Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
113 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô có địa bàn hoạt động trong phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang hoạt động trước khi Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
114 Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tài chính vi mô Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
115 Thủ tục thông báo khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của Tổ chức tài chính vi mô Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
116 Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tài chính vi mô Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
117 Thủ tục thông báo khai trương hoạt động của tổ chức tài chính vi mô Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
118 Thủ tục thông báo ngày dự kiến bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới trụ sở chính của tổ chức tài chính vi mô Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
119 Thủ tục thay đổi các các thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô có địa bàn hoạt động trong phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Hoạt động Quản Lý Cấp Phép
120 Thủ tục mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Hoạt động Thanh toán
Hiển thị 101 - 120 of 124 kết quả.
của 7

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 12
Tất cả: 3938274