Thông báo Thông báo

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CBCC, KÊ KHAI TÀI SẢN, BỒI DƯỠNG CBCC TẠI NHNN CN TỈNH BR-VT

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh BR-VT triển khai kế hoạch:

1. Kế hoạch số 2347/BRI-TH,NH&KSNB ngày 02/11/2021 về việc đánh giá CBCC năm 2021.

2. Kế hoạch số 2310/KH-BRI ngày 29/10/2021 về việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

3. Kế hoạch 2188/BRI-TH,NH&KSNB về việc đào tạo, bồi dưỡng năm 2022.

(Nguồn: p.TH,NS&KSNB CN)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 3591114