Thông báo Thông báo

Tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận một cửa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhằm hạn chế việc tiếp xúc, tụ tập đông người, giảm thiểu rủi ro lây lan dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo như sau:

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tạm ngưng tiếp nhận và trả kết quả tất cả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của chi nhánh kể từ ngày 01/7/2021 cho đến khi có Thông báo mới.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện nộp hồ sơ và nhận trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện./.  

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 3010608