Học tập Tư tưởng HCM Học tập Tư tưởng HCM

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII năm 2017 về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đăng tải bộ tài liệu để các đồng chí đảng viên, công chức trong chi nhánh quán triệt và thực hiện.

Tài liệu triển khai:

- Số 04-KH/ĐU Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";

- Số 28-KH/ĐU Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCH TW Khóa XII năm 2017;

- Toàn văn nội dung Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 10
Tất cả: 3938372