Văn Kiện - Dự Thảo Văn Kiện - Dự Thảo

- Triển khai Công văn số 1721-CV/ĐUK ngày 04/5/2023 của Đảng ủy Khối về tuyên truyền kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980-19/5/2023) (Đính kèm Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ...
Công văn số 1642-CV/ĐUK ngày 31/3/2023 của Đảng ủy Khối về tuyên truyền, triển khai thực hiện Thông tư 27/2022/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2022 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội hướng dẫn sự tham gia của trẻ em vào hoạt động ngoài...
Tài liệu gồm: 1. Công văn số 1631-CV/ĐUK ngày 23 tháng 3 năm 2023 2. Kế hoạch số 215-KH/TU ngày 09 tháng 3 năm 2023
Triển khai Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 13/02/2023 và tuyên truyền tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023. Nội dung chi tiết: 1. Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 13/02/2023. 2. ...

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 11
Tất cả: 3938105