Đoàn thanh niên Đoàn thanh niên

Kế hoạch hành động năm 2017 Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm 2017, năm diễn ra Đại hội Đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Cơ quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Căn cứ vào chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2017 số 03-CTr/ĐKCQ ngày 09/01/2017 của Đoàn Khối Cơ quan tỉnh, Ban chấp hành Chi đoàn hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2017 với các nội dung cụ thể nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư trưởng, giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên

          Kế hoạch hành động yêu cầu toàn bộ đoàn viên Chi đoàn tham gia tích cực các hoạt động do Chi đoàn phát động. Các đồng chí trong Ban chấp hành chi đoàn khi được phân công thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sẽ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đồng chí khác trong ban chấp hành tổ chức cho toàn thể đoàn viên thanh niên Chi đoàn tham gia thực hiện và báo cáo Bí thư Chi đoàn về kết quả thực hiện để tổng hợp báo cáo Đảng ủy, Ban Giám đốc và đoàn cấp trên./.


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 2947552