Công đoàn cơ sở Công đoàn cơ sở

Bình đẳng giới, Dân số, Gia đình và Trẻ em năm 2022 tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-BRI ngày 29/4/2022 của Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai công tác Bình đẳng giới, Dân số, Gia đình và Trẻ em năm 2022.

1. Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Bình đẳng giới là việc Nam với Nữ có vị trí vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. Bình đẳng giới là bình đẳng về pháp luật, về cơ hội và các thành quả tạo ra, bao gồm bình đẳng trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến bản thân, gia đình xã hội.

Bình đẳng giới trong gia đình có ý nghĩa quan trọng mọi thời đại, đặc biệt là trong điều kiện hiện đại hóa, công nghiệp hóa hiện nay. Bình đẳng giới trong gia đình là môi trường lành mạnh để con người, đặc biệt là trẻ em được đối xử bình đẳng, được giáo dục về quyền bình đẳng, được hành động bình đẳng; là tiền đề quan trọng cho sự thành công trong công việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; góp phần tăng chất lượng cuộc sống của các thành viên gia đình, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước.

Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tích cực hưởng ứng "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới" từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2022. Tháng hành động là điểm nhấn tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực. Qua đó, thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái; giảm thiểu và tiến tới chấm dứt các tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

2. Công tác dân số, gia đình và trẻ em.

Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược cấp thiết lâu dài của toàn Đảng toàn dân. Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã nêu rõ: "Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân". Công tác dân số, gia đình và trẻ em trong tình hình hiện nay được Đảng và Nhà nước chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ với các yếu tố kinh tế, xã hội.

Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tăng cường tuyên truyền đến  cán bộ công nhân viên chức về Luật hôn nhân và gia đình, vận động nữ cán bộ công chức và người lao động sinh đủ 2 con, không lựa chọn giới tính thai nhi; tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc triển khai các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; kế hoạch hóa gia đình; phòng chống bạo lực gia đình….Và tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ em thông qua các hình thức khen thưởng, biểu dương, động viên các cháu đạt thành tích tốt trong học tập và cuộc sống; động viên các bậc cha mẹ vừa tận tâm chăm sóc nuôi dạy con cái vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn./.

(Nguồn: CĐCS NHNN CN Tỉnh)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 2734706